Thursday , April 18 2024

Sapte contrabandisti retinuti cu focuri de arma la frontiera romano-ucraineana

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un grup format din [apte persoane care transportau ]ig\ri de contraband\ din Ucraina `n Rom=nia n pentru re]inerea celor `n cauz\, poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical n cele aproximativ 18.000 de pachete marca „Doina” de provenien]\ R. Moldova, `n valoare de aproximativ 110.000 lei, a c\ror destina]ie era „pia]a neagr\” din jude]ul Suceava, au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele implicate sunt cercetate pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i  contraband\

~n seara zilei de 12 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au organizat [i desf\[urat o ampl\ ac]iune pe linia combaterii contrabandei [i traficului cu ]ig\ri, `n baza informa]iilor de]inute, ocazie cu care au observat `n apropierea frontierei de stat un grup de persoane care transporta `n spate colete voluminoase. Persoanele au fost somate verbal de poli]i[tii de frontier\, `ns\ au ignorat soma]iile [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de `ntuneric [i vegeta]ia abundent\.
„Poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, reu[indu-se re]inerea a patru persoane [i anume: Petru C, de 24 de ani, Vasile U. `n v=rst\ de 25 de ani, Constantin C., de 16 ani [i Ioan P., de 21 de ani, to]i domicilia]i `n comuna Straja”, a declarat ofi]erul de rela]i publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an. El a precizat c\ `n urma cercet\rilor efectuate de poli]i[tii de frontier\ `n zona respectiv\ au fost identifica]i [i ceilal]i membrii ai grupului [i anume: Daniel P. `n v=rst\ de 23 de ani, Gheorghe C., de 20 de ani [i Adrian C., de 18 ani, de asemenea to]i domicilia]i `n localitatea Straja.
Asupra contrabandi[tilor, poli]i[tii de frontier\ au descoperit 36 de baxuri de ]ig\ri care con]ineau 17.986 pachete marca „Doina” de provenien]\ R.Moldova, `n valoare de 107.916 lei, care au fost ridicate `n vederea confisc\rii. Celor 7 persoane, poli]i[tii de frontier\ au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\, acte ce au fost `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, la finalizare urm=nd a fi luate m\surile legale ce se impun. (D.P.)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …