Sapte contrabandisti retinuti cu focuri de arma la frontiera romano-ucraineana

reportersite
13 octombrie 2010, 21:18

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un grup format din [apte persoane care transportau ]ig\ri de contraband\ din Ucraina `n Rom=nia n pentru re]inerea celor `n cauz\, poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical n cele aproximativ 18.000 de pachete marca „Doina” de provenien]\ R. Moldova, `n valoare de aproximativ 110.000 lei, a c\ror destina]ie era „pia]a neagr\” din jude]ul Suceava, au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele implicate sunt cercetate pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i  contraband\

~n seara zilei de 12 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au organizat [i desf\[urat o ampl\ ac]iune pe linia combaterii contrabandei [i traficului cu ]ig\ri, `n baza informa]iilor de]inute, ocazie cu care au observat `n apropierea frontierei de stat un grup de persoane care transporta `n spate colete voluminoase. Persoanele au fost somate verbal de poli]i[tii de frontier\, `ns\ au ignorat soma]iile [i au `ncercat s\ fug\ profit=nd de `ntuneric [i vegeta]ia abundent\.

„Poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, reu[indu-se re]inerea a patru persoane [i anume: Petru C, de 24 de ani, Vasile U. `n v=rst\ de 25 de ani, Constantin C., de 16 ani [i Ioan P., de 21 de ani, to]i domicilia]i `n comuna Straja”, a declarat ofi]erul de rela]i publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an. El a precizat c\ `n urma cercet\rilor efectuate de poli]i[tii de frontier\ `n zona respectiv\ au fost identifica]i [i ceilal]i membrii ai grupului [i anume: Daniel P. `n v=rst\ de 23 de ani, Gheorghe C., de 20 de ani [i Adrian C., de 18 ani, de asemenea to]i domicilia]i `n localitatea Straja.

Asupra contrabandi[tilor, poli]i[tii de frontier\ au descoperit 36 de baxuri de ]ig\ri care con]ineau 17.986 pachete marca „Doina” de provenien]\ R.Moldova, `n valoare de 107.916 lei, care au fost ridicate `n vederea confisc\rii. Celor 7 persoane, poli]i[tii de frontier\ au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de trecere ilegal\ a frontierei de stat [i contraband\, acte ce au fost `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, la finalizare urm=nd a fi luate m\surile legale ce se impun. (D.P.)