Sunday , March 3 2024

Saptamana viitoare, o noua sedinta a CJ pentru mult dezbatuta problema a transferarii unor drumuri catre MDRT

N primele dou\ `ncerc\ri de a transfera administrarea drumurilor jude]ene respective au e[uat din cauza consilierilor PSD [i, `ntr-o m\sur\ mai mic\, a PNL n proiectulde hot\r=re prevede transferul temporar al administr\rii unui num\r de [apte drumuri jude]ene la Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT), pentru a fi reabilitate `n baza unui program guvernamental
Miercuri, 27 aprilie, este programat\ o nou\ [edin]\ a Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava. Pe ordinea de zi figureaz\ pentru a treia oar\ consecutiv proiectul de hot\r=re privind transferul temporar al administr\rii unui num\r de [apte drumuri jude]ene la Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT), pentru a fi reabilitate `n baza unui program guvernamental. Ini]ial, [edin]a respectiv\ trebuia s\ aib\ loc `n cursul zilei de joi, 21 aprilie, `ns\ `n urma unor consult\ri de ultim\ or\, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a decis ca s\ am=ne aceast\ [edin]\ pentru s\pt\m=na viitoare.
Reamintim c\ primele dou\ `ncerc\ri de a transfera administrarea drumruilor jude]ene respective au e[uat din cauza consilierilor PSD [i, `ntr-o m\sur\ mai mic\, a PNL. ~n Consiliul Jude]ean Suceava, PDL are 19 mandate, PSD 14, iar PNL 4. Pentru a trece, proiectul are nevoie `n continuare de votul a dou\ treimi din num\rul total de consilieri, ceea ce `nseamn\ minim 25 de voturi din 37.
Prima dat\ c=nd a fost supus aprob\rii proiectul de hot\r=re, doar un consilier din cei patru ai PNL era la [edin]\ iar majoritatea consilierilor jude]eni ai PSD s-au ab]inut. Au urmat negocieri `n vederea convoc\rii unei [edin]e de `ndat\, dar nu s-a c\zut la nicio `n]elegere cu cei de la PSD. Ulterior, [i pozi]ia celor de la PNL s-a radicalizat. S-a convocat apoi `nc\ o [edin]\ a CJ Suceava, la care au participat doar cei 19 ale[i jude]eni ai PDL [i unul din cei 14 de la PSD. Pentru c\ nu s-a `ntrunit cvorumul necesar pentru dezbaterea acestui proiect, potrivit legii cvorumul fiind de dou\ treimi din num\rul total al ale[ilor locali sau jude]eni `n cazurile proiectelor de hot\r=re cu privire la patrimoniu, nu s-a supus la vot nici de aceast\ dat\. De atunci, au urmat contre `ntre cei de la putere [i cei din opozi]ie cu privire la drumurile [i valorile acestora.
Cei din PSD au reclamat c\ majoritatea localit\]ilor prin care trec drumurile propuse spre modernizare sunt conduse de primari PDL, dar [i c\ lucr\rile cost\ foarte mult. De cealalt\ parte, Gheorghe Flutur a declarat c\ pre]urile au fost stabilite de c\tre firme specializate [i c\ acestea sunt juste pentru c\ unele lucr\ri se efectueaz\ `n zone montane. Acesta a ad\ugat c\ drumurile care urmeaz\ s\ fie modernizate traverseaz\ [i localit\]i cu primari PSD.
Cele [apte drumuri jude]ene sunt Frasin – Ostra, Panaci – Glodu, Panaci – Bilbor, Gr\dini]a – Co[na, Suceava – Ipote[ti – Bosanci – Ude[ti – Liteni – Dolhasca, C=mpulung Moldovenesc – Stulpicani [i Mitocu Dragomirnei – M\n\stirea Dragomirna. La acestea se adaug\ [i mai multe drumuri locale ori str\zi din diverse ora[e. Modernizarea lor cost\ 60 de milioane de euro, iar banii ar trebui asigura]i prin credit furnizor. Asta `nseamn\ ca firmele constructoare s\ contracteze un credit bancar cu care s\ finan]eze lucr\rile [i s\ fie pl\tite de c\tre stat `n 2013.
Recent, Guvernul a `nceput demersurile pentru adoptarea unui proiect de lege `n baza c\ruia hot\r=rile de consiliu jude]ean privind patrimoniul s\ poat\ fi aprobate cu votul a jum\tate plus unu dintre ale[ii prezen]i la [edin]\. Ini]iativa care se refer\ `n primul r=nd la cazurile de patrimoniu ce privesc transferul administr\rii, nu al propriet\]ii `nc\ nu a fost dezb\tut\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cetatea de Scaun a fost redeschisă pentru vizitare. Lucrările de restaurare continuă 

Cetatea de Scaun a Sucevei, a fost redeschisă pentru vizitare, vineri, 1 martie, după mai …

No comments

  1. Care munca mai Teo ?. Pai poti tu si altii ca tine sa vorbeasca de asta ? Numai faptul ca te-ai simtit vexat si spune destul despre cum vezi chestiunea . Spre deosebire de tine , eu cand am sa mor , am sa las ceva in urma . Adica vreun sfert din ce vezi cand te plimbi prin oras . Raman la parerea ca cea mai mare parte a slujbasilor de la stat ard gazul de pomana . De asta ne merge asa de bine ( printre altele ) . Faptul ca primariile au inchis fara motive legale , arata ca pe functionari si pe sefii lor nu-i doare nici la basca .

  2. Mai Toma Draga, tare as vrea sa te vad pe tine lucrand: acasa, la serviciu sau in oricare alt loc. Si sti de ce? Pentru ca astia ca tine care aduc critici celor care muncesc au întotdeauna pielea mai groasa pe cur de la stat degeaba decât în palma de la munca.
    Salut!

  3. Seriozitatea lipseste peste tot . Cel mai bine vedem ca incepand de azi ,21 apr. pe la prinariile din jude nu mai gasesti pe nimeni . Nici paznicii . Cica pana marti , adica miercuri , ca este nevoie de o zi pentru degustat cozonacii si ouale la comun , pe mesele din birouri . Vrem sa traim ca nemtii si ne batem joc de munca .