Saturday , December 10 2022

Saptam=na aceasta `ncepe montarea unor noi st=lpi la reteaua de iluminat public a Sucevei

~n baza unui proiect cu fonduri europene pentru reabilitarea re]elei de iluminat public pe artera principal\ de circula]ie a municipiului Suceava vor fi adu[i din Italia [i monta]i 171 de st=lpi metalici, cei mai mul]i av=nd o `n\l]ime de aproape nou\ metri n st=lpii de beton de la vechea re]eaua de transport electric nu vor fi `nlocui]i, chiar dac\ nu au un aspect estetic, fiind foarte durabili
Numai 20 de st=lpi noi de iluminat electric vor fi pu[i, s\pt\m=na aceasta, `n municipiul Suceava din cei 171 pe care municipalitatea i-a achizi]ionat [i pe care urmeaz\ s\ `i monteze `n baza unui proiect derulat cu fonduri europene. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat, ieri, c\ au sosit cei 20 de st=lpi pe care firma Loial [i societ\]ile cu care s-a asociat pentru a c=[tiga licita]ia i-au comandat la un produc\tor din Italia. St=lpii vor fi pu[i, `n cursul acestei s\pt\m=ni, `n zona de la Galleria Mall, `n\l]imea acestora fiind de aproape nou\ metri. Pentru c\ montarea acestora se va face doar `n zona trotuarelor, viceprimarul spune c\ traficul rutier nu va fi perturbat. ~n continuare, `ns\, traficul pietonal nu va fi confortabil de-a lungul arterei principale de circula]ie, pe l=ng\ s\p\turile f\cute `n vederea mont\rii unor noi st=lpi de iluminat fiind efectuate [i s\p\turi de-a lungul trotuarului, `n scopul `nlocuirii mai multor kilometri de cabluri electrice de la re]eaua de iluminat a ora[ului. ~n leg\tur\ cu acestea viceprimarul a evitat s\ dea un termen precis de finalizare, preciz=nd c\ finalizarea intergral\ a lucr\rilor este prev\zut\ a se face p=n\ la finele anului iar `n ce prive[te aducerea la Suceava a tuturor celor 171 de st=lpi metalici termenul este 5 august. Din ace[tia, 131 au o `n\l]ime de 8,8 metri, `ntre ei num\r=ndu-se [i cei 20 care ar trebui pu[i `n aceast\ s\pt\m=n\. Al]i opt st=lpi au o `n\l]ime de numai patru metri `n vreme de un num\r de 32 de st=lpi au o `n\l]ime de 10,8 metri. (D.P.)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …