Wednesday , November 30 2022

Sapaturile arheologice la parcarea subterana din fata Casei de Cultura s-ar putea finaliza `n aceasta saptamana

Lucr\rile de desc\rcare arheologic\ executate, `n prezent, pe locul unde urmeaz\ a fi amenajat\ o parcare cu peste o sut\ de locuri `n centrul Sucevei, ar putea fi finalizate `n cursul acestei s\pt\m=ni. Potrivit celor afirmate de viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, exist\ [anse ca acestea s\ fie terminate `n cursul zilei de miercuri sau a celei de joi. Una din condi]iile pentru ca acestea s\ fie finalizate se refer\ la faptul c\ `n continuare nu trebuie sc\zut ritmul de lucru iar num\rul de lucr\tori s\ fie unul optim, de peste 20 de persoane. Men]ion\m c\, deocamdat\, se fac s\p\turi arheologice doar `n zona parc\rii ce urmeaz\ a fi amenajate `n fa]a Casei de Cultur\, `ns\ este de a[teptat c\, pe m\sur\ ce lucr\rile vor evolua, s\ fie necesar\ desc\rcarea de sarcin\ arheologic\ [i la parcarea ce se face `n laterala Casei de Cultur\. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …