Saturday , December 10 2022

Sanda-Maria Ardeleanu sustine ca Baisanu a continuat, pana in ultima zi, campania de atacuri si intimidare

~n penultima zi de campanie, deputatul Sanda-Maria Ardeleanu s-a deplasat `n cartierul I]cani `mpreun\ cu un grup de pensionari [i parte a staff-ului de campanie. ~n prezen]a unui grup de sus]in\tori pensionari, Sanda-Maria Ardeleanu a ]inut s\ fac\ unele preciz\ri cu privire la sprijinul exprimat `n scris de Federa]ia Asocia]iilor de Pensionari din Sistemul Public – FAPSP. „Exist\ o sus]inere real\ din partea asocia]iilor de pensionari, scrisorile de sus]inere fiind chiar publice. M-am bucurat s\ pot discuta cu foarte mul]i pensionari suceveni prin ora[, s\ le `ntind m=na. Regret c\ aceat\ campanie care a `nceput bine se termin\ ur=t, dar am `ncredere c\ sucevenii vor avea ultimul cuv=nt duminic\ la vot [i c\ vor alege acea persoan\ care nu i-a min]it niciodat\ [i i-a reprezentat cu onoare. De asemenea sper c\ sucevenii vor primi r\spunsurile la `ntreb\rile pe care le au pentru domnul {tefan Alexandu B\i[anu. Ne `ntreb\m cu to]ii de ce nu a semnat pentru proiectul „Suceava-capital\ de regiune”. Este `mpotriv\ ? Acesta trebuie s\ dea socoteal\ pentru campania populist\ jenant\ pe care a desf\[urat-o pl=ng=nd pe umerii s\racilor de[i domnia sa s-a `mbog\]it `n ultimii ani. S\ r\spund\ sucevenilor de ce s-au blocat toate investi]iile din jude]ul Suceava [i sa le explice de ce nu tr\iesc mai bine ca acum [apte luni”, a declarat Sanda-Maria Ardeleanu.
Tot `n I]cani, deputatul Sanda-Maria Ardeleanu [i-a exprimat regretul pentru faptul c\, de[i a sesizat Biroul Electoral Jude]ean cu privire la afi[ajul incorect pe care `l practic\ contracandida]ii s\i, nu s-au luat m\suri. ~n continuare panourile din municipiu g\zduiesc [i c=te sapte afi[e ale aceluia[i candidat USL, {tefan Alexandru B\i[anu.
Ea a fost sesizat\ de cet\]enii din cartierul I]cani c\ nu au fost instalate nici un fel de decora]iuni de Cr\ciun `n cartierul lor. Acest cartier `nc\ a[teapt\ rena[terea, iar candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD), deputatul Sanda-Maria Ardeleanu le este al\turi locuitorilor din I]cani, ca [i p=n\ acum. Cu aceast\ ocazie, Sanda-Maria Ardeleanu a `ncercat s\ identifice un loc pentru un viitor cabinet parlamentar, astfel `nc=t locuitorii din I]cani s\ aib\ un acces mai u[or la cei ce `i reprezint\ `n Parlamentul Rom=niei. (D.P.)
 

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …