Thursday , October 6 2022

Sanda-Maria Ardeleanu le ofera sucevenilor spectacolul „Poveste din Bucovina”


Deputatul PDL, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu invit\ to]i iubitorii de teatru, vineri, 16 noiembrie, ora 18.00, la sala Dom Polski, la spectacolul „Poveste din Bucovina”. Spectacolul este gratuit, iar intrarea se va face `n baza invita]iilor care se g\sesc la biroul parlamentar al deputatului Sanda-Maria Ardeleanu, birou situat la parterul Palatului Administrativ, cl\dire care g\zduie[te sediile Prefecturii [i Consiliului Jude]ean.
Dup\ ce timp de trei ani a militat pentru dezvoltarea cultural\ a municipiului Suceava, revitaliz=nd mi[carea teatral\ din Suceava, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, aduce la Suceava un spectacol inedit. „Poveste din Bucovina” este un spectacol de muzic\ ritualic\ `n intrepretarea de excep]ie a Doinei Fodor Lavric (voce [i cobz\) [i a actorilor Companiei de teatru „Doi dintre noi”, Ana Pepine [i Paul Cimpoieru. Spectacolul este o poveste `n care fiecare dintre noi se poate reg\si [i recunoa[te pe el `nsu[i ca parte a acestui loc numit Bucovina, `ntr-un cadru de muzic\ rom=neasc\ arhaic\ `mbinat\ perfect cu teatrul non-verbal, `ntr-un limbaj teatral modern, accesibil, cople[itor.
Prin „Compania Teatral\ Bucovina”, `nfiin]at\ `n 2009 la ini]iativa deputatului Sanda-Maria Ardeleanu, au fost puse `n scen\ peste zece spectacole de teatru. Este vorba despre „Plicul”, `n februarie 2010 cu premiera la Suceava [i turneu `n judet; „Poveste  de dragoste” `n decembrie 2010 cu premiera tot la Suceava [i care a beneficiat de asemenea de un turneu `n jude] [i „Fermoare, Nasturi [i Capse” `n februarie 2011, tot `n Suceava. De asemenea, au fost tip\rite trei volume de teatru – „File de teatru sucevean” `n 2009; „Teatru – Amprente pe fl\c\ri” – volumul I, de George L. Ostafi, `n 2009. ~n 2011 a fost publicat volumul II din „Teatru – Amprente pe fl\c\ri”, al aceluia[i autor.
Prin demersurile Sandei – Maria Ardeleanu au ajuns la Suceava nume mari ai teatrului, ca Adrian P\duraru, Mircea Anca, Iuliana Moise, Florina Cercel, Florin {erb\nescu. Sus]inerea activit\]ii culturale [i teatrale de c\tre deputatul Sanda-Maria Ardelanu s-a realizat [i prin ob]inerea de fonduri pentru construc]ia „Centrului Cultural Bucovina”, prin amendamente depuse la Legea bugetului, care va g\zdui [i o sal\ de teatru profesionist `n municipiul Suceava. (D.P.)

Vezi si

Sucevenii pot plăti prin sms pentru eliberarea cărților de identitate

Începând de miercuri, 5 octombrie, sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de …