Friday , May 24 2024

Sampanie si felicitari, la finalul vizitei ambasadorilor la Suceava

Cei 29 de ambasadori [i reprezentan]i ai misunilor diplomatice str\ine `n Rom=nia afla]i `n vizit\ la Suceava `n weekend-ul trecut au ciocnit ieri dup\ amiaz\ un pahar de [ampanie cu pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, [i cu primarul Sucevei, Ioan Lungu, la Palatul Administrativ din municipiul re[edin]\ de jude].
Vicedecanul Corpului Diplomatic al delega]iei, ambasadorul Libanului, Excelen]a sa, Mohammed  El Dib a declarat c\ pe parcursul celor dou\ zile, diploma]ii prezen]i  au fost `nc=nta]i de ospitalitatea locurilor [i a oamenilor, de natur\ [i de produsele tradi]ionale din Bucovina.
Totodat\, `nal]ii oficiali au fost foarte `nc=nta]i de organizarea vizitei. “Locurile, natura, ]ara, toate sunt extraordinare. Ceva vine de la Dumnezeu `ns\ celelalte lucruri vin de la pre[edintele administra]iei jude]ene. Merge]i pe drumul cel bun. }ara `[i revine din criz\. At=ta timp c=t ave]i energie [i c=t\ vreme ]ara arat\ astfel nu v\ face]i griji. V\ urez s\rb\tori fericite !”, a transmis ambasadorul Libanului.
Pentru  c\ s=mb\t\, ambasadorul Ciprului `n Rom=nia, Spyros Attas [i-a s\rb\torit ziua de na[tere, pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, i-a f\cut cadou o icoan\ cu Maica Domnului. Tot din partea administra]iei jude]ene, `ntreaga delega]ie a primit un album cu fotografiile f\cute `n cadrul vizitei `n jude]ul nostru. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Flutur anunță proiectul „Adâncata la Autostradă”. Primarul Cucu – un campion care a schimbat din temelii fața comunei

Un regal la Adâncata, cum era de așteptat în comuna campionului Viorel Cucu. Sute de …