Sunday , September 25 2022

Sali de sport de aproape zece milioane de euro in judetul Suceava

N „Nu spun c\ nu este greu, dar cred c\ [i r\ut\cio[ii trebuie s\ vad\ c\ `n multe localit\]i din jude]ul Suceava se fac investi]ii curajoase”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur
Jude]ul Suceava are zece s\li de sport finalizate [i patru `n lucru. Potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, valoarea total\ a s\lilor de sport dep\[e[te 40 de milioane de lei, ceea ce `nseamn\ c\ se apropie de echivalentul a zece milioane de euro. „Nu spun c\ nu este greu, dar cred c\ [i r\ut\cio[ii trebuie s\ vad\ c\ `n multe localit\]i din jude]ul Suceava se fac investi]ii curajoase”, a declarat Gheorghe Flutur. Pre[edintele CJ Suceava a precizat c\ s-a referit la s\li de sport cum ar fi cele de la Suceava, Vatra Dornei, F\lticeni, Ipote[ti, P\ltinoasa, Dolhasca, Vicovu de Jos, Mili[\u]i, M\lini [i Horodnic de Sus. {eful administra]iei jude]ene sucevene a precizat c\ aceste investi]ii sunt f\cute de Guvernul Rom=niei [i Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) c\ruia Gheorghe Flutur a ]inut s\-i mul]umeasc\ pentru „modul cum a fost tratat jude]ul Suceava [i localit\]ile din jude]”. De asemenea, Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ `n urm\toarea perioad\ vor fi mai multe investi]ii de inaugurat `n jude] cum ar fi o sal\ de sport la M\lini. (D.P.)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …