Saturday , March 2 2024

Sali de sport de aproape zece milioane de euro in judetul Suceava

N „Nu spun c\ nu este greu, dar cred c\ [i r\ut\cio[ii trebuie s\ vad\ c\ `n multe localit\]i din jude]ul Suceava se fac investi]ii curajoase”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur
Jude]ul Suceava are zece s\li de sport finalizate [i patru `n lucru. Potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, valoarea total\ a s\lilor de sport dep\[e[te 40 de milioane de lei, ceea ce `nseamn\ c\ se apropie de echivalentul a zece milioane de euro. „Nu spun c\ nu este greu, dar cred c\ [i r\ut\cio[ii trebuie s\ vad\ c\ `n multe localit\]i din jude]ul Suceava se fac investi]ii curajoase”, a declarat Gheorghe Flutur. Pre[edintele CJ Suceava a precizat c\ s-a referit la s\li de sport cum ar fi cele de la Suceava, Vatra Dornei, F\lticeni, Ipote[ti, P\ltinoasa, Dolhasca, Vicovu de Jos, Mili[\u]i, M\lini [i Horodnic de Sus. {eful administra]iei jude]ene sucevene a precizat c\ aceste investi]ii sunt f\cute de Guvernul Rom=niei [i Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) c\ruia Gheorghe Flutur a ]inut s\-i mul]umeasc\ pentru „modul cum a fost tratat jude]ul Suceava [i localit\]ile din jude]”. De asemenea, Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ `n urm\toarea perioad\ vor fi mai multe investi]ii de inaugurat `n jude] cum ar fi o sal\ de sport la M\lini. (D.P.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …