Friday , May 14 2021

Salariul real al sucevenilor – 86,4% fata de cel de acum un an

Salarial mediu net în luna mai 2011 în jude]ul Suceava a fost cu 29,7% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, efectivul de salaria]i la sf=r[itul lunii mai a acestui an în jude]ul Suceava a fost de 93.165 persoane, în cre[tere cu 495 persoane fa]\ de luna aprilie 2011 a acestui an.
Comparativ cu luna mai 2010 `ns\ efectivul de salaria]i a sc\zut cu 2599 persoane (-2,7%) pe total, valoarea fiind aceea[i pe cele trei sectoare de activitate.
Analiza pe sectoare de activitate relev\ faptul c\ 67,0% din efectivul de salaria]i existent  la 31.05.2011 a fost concentrat  în sectorul ter]iar (prest\ri servicii),  30,1% în sectorul secundar (industrie [i construc]ii) [i 2,9% în sectorul primar (agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\).
Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sfâr[itul lunii mai 2011 reprezenta 17,8% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i înregistrat la nivel na]ional.
Câ[tigul salarial mediu net în luna mai a acestui an în jude]ul Suceava a fost de 1025 lei/persoan\, cu 33 lei mai mic fa]\ de câ[tigul salarial mediu net din luna aprilie 2011 (-3,1%).
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna aprilie 2011, câ[tigul salarial mediu net a sc\zut cu 11,5% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 1,4% în sectorul industriei [i construc]iilor [i cu 3,2% în sectorul servicii. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o sc\dere cu 6,3%.
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna mai 2010, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 16,7% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 1,6% în industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 9,9%  în servicii.
Indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna mai 2011 fa]\ de luna aprilie 2011, a fost de 96,7%.
Comparativ cu luna mai 2010, indicele câ[tigului salarial real în luna mai 2011, în jude]ul Suceava, a fost de 86,4%.
La nivel de ]ar\ indicele câ[tigului salarial real în luna mai 2011 a fost de 97,1% fa]\ de luna aprilie 2011 [i de 94,2% fa]\ de luna mai  2010.
Câ[tigul salarial mediu net în luna mai 2011 în jude]ul Suceava a fost cu 29,7% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1458 lei. (N.R.)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …