Saturday , November 26 2022

Salariul real al sucevenilor – 86,4% fata de cel de acum un an

Salarial mediu net în luna mai 2011 în jude]ul Suceava a fost cu 29,7% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, efectivul de salaria]i la sf=r[itul lunii mai a acestui an în jude]ul Suceava a fost de 93.165 persoane, în cre[tere cu 495 persoane fa]\ de luna aprilie 2011 a acestui an.
Comparativ cu luna mai 2010 `ns\ efectivul de salaria]i a sc\zut cu 2599 persoane (-2,7%) pe total, valoarea fiind aceea[i pe cele trei sectoare de activitate.
Analiza pe sectoare de activitate relev\ faptul c\ 67,0% din efectivul de salaria]i existent  la 31.05.2011 a fost concentrat  în sectorul ter]iar (prest\ri servicii),  30,1% în sectorul secundar (industrie [i construc]ii) [i 2,9% în sectorul primar (agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\).
Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sfâr[itul lunii mai 2011 reprezenta 17,8% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i înregistrat la nivel na]ional.
Câ[tigul salarial mediu net în luna mai a acestui an în jude]ul Suceava a fost de 1025 lei/persoan\, cu 33 lei mai mic fa]\ de câ[tigul salarial mediu net din luna aprilie 2011 (-3,1%).
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna aprilie 2011, câ[tigul salarial mediu net a sc\zut cu 11,5% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 1,4% în sectorul industriei [i construc]iilor [i cu 3,2% în sectorul servicii. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o sc\dere cu 6,3%.
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna mai 2010, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 16,7% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 1,6% în industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 9,9%  în servicii.
Indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna mai 2011 fa]\ de luna aprilie 2011, a fost de 96,7%.
Comparativ cu luna mai 2010, indicele câ[tigului salarial real în luna mai 2011, în jude]ul Suceava, a fost de 86,4%.
La nivel de ]ar\ indicele câ[tigului salarial real în luna mai 2011 a fost de 97,1% fa]\ de luna aprilie 2011 [i de 94,2% fa]\ de luna mai  2010.
Câ[tigul salarial mediu net în luna mai 2011 în jude]ul Suceava a fost cu 29,7% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1458 lei. (N.R.)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …