Tuesday , July 23 2024

Salariati mai putini si salarii mai mici de la o luna la alta, in Suceava

N cea mai mare sc\dere a num\rului de angaja]i a fost  înregistrat\ în industrie [i construc]ii, de 17,8% n `n luna august a acestui an, câ[tigul salarial mediu net în jude]ul Suceava a fost cu 30 % sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional

Cifrele oferite de  Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava privind raportul  angaja]i – salarii `n jude]ul Suceava din ultima perioad\ nu are darul de a cre[te `ncrederea `n perspectivele dezvolt\rii economice ale jude]ului.
Astfel, la sf=r[itul lunii august a acestui an, efectivul de salaria]i a fost de 94.651 persoane, în sc\dere cu 495 persoane fa]\ de luna
iulie 2010, sc\derea procentual\ de 0,5%.
Comparativ cu luna august  2009 efectivul de salaria]i a sc\zut cu 7661 persoane, cea mai mare sc\dere fiind înregistrat\ în industrie [i construc]ii, cu 17,8%. În agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ s-a înregistrat o sc\dere a efectivului de salaria]i cu 11,6% [i în servicii cu 1,8%.
Analiza pe sectoare de activitate relev\ faptul c\ 67,0% din efectivul de salaria]i existent  la 31.08.2010 a fost concentrat  în sectorul ter]iar (prest\ri servicii),  30,1% în sectorul secundar (industrie [i construc]ii)  [i 2,9% în sectorul primar (agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\).
Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sfâr[itul lunii august  2010 reprezenta 17,8% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i înregistrat la nivel na]ional.
~n ceea ce prive[te câ[tigul salarial mediu net în luna august 2010 în jude]ul Suceava, acesta  a fost de 937 lei/persoan\, cu 24 lei mai mic decât câ[tigul salarial mediu net din luna iulie 2010 (-2,5%).
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna iulie 2010, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 2,1% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ [i a sc\zut cu 3,3% în servicii, cu 1,3% în industrie [i construc]ii.

N Salariul mediu al unui sucevean cu aproape o treime mai mic fa]\ de media na]ional\
Comparativ cu luna august  a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o sc\dere cu 8,7%.
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna august  2009, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 6,1% în industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 2,1% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 15,1% în servicii.
Indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna august 2010 fa]\ de luna iulie 2010, a fost de 97,3%.
Comparativ cu luna august 2009, indicele câ[tigului salarial real în luna august 2010, în jude]ul Suceava, a fost de 84,9%.
La nivel de ]ar\ indicele câ[tigului salarial real în luna august 2010 a fost de 98,6% fa]\ de luna iulie 2010 [i de 92,3% fa]\ de luna august  2009.
Câ[tigul salarial mediu net în luna august  2010 în jude]ul Suceava a fost cu 30,0% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1339 lei. (N. RO{CA)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …