Saturday , December 3 2022

S-a sp=nzurat de frica politistilor

Vasile Movil\, de 55 de ani, din Dolhasca, a f\cut scandal `n casa concubinei, a fost `nc\tu[at, dus la poli]ie [i amendat n ie[ind din sediul poli]iei s-a `ntors la concubin\ [i a amenin]at-o cu moartea n c=nd a auzit c\ este chemat\ din nou poli]ia, Movil\ s-a dus `n spatele casei [i s-a sp=nzurat de creanga unui copac
Vasile Movil\, un b\rbat de 55 de ani din ora[ul Dolhasca [i-a pus cap\t zilelor miercuri sear\, dup\ ce a provocat un scandal `n casa concubinei, a fost `nc\tu[at, dus la poli]ie [i amendat.
~n seara zilei de miercuri, dup\ ora 20.00, poli]i[tii din Dolhasca au fost sesiza]i prin 112 de c\tre Elena Stan, de 18 ani, din satul Budeni despre faptul c\ Vasile Movil\, concubinul mamei sale Doini]a Stan provoac\ scandal în locuin]a lor. Poli]i[tii care au venit la fa]a locului au constatat c\ aspectele sesizate se confirm\, Vasile Movil\  se afla `n locuin]a concubinei Doini]a Stan, `n stare avansat\ de ebrietate [i f\cea scandal. B\rbatul a continuat s\ fac\ scandal [i în prezen]a poli]i[tilor [i jandarmilor, chema]i s\ `l lini[teasc\. Chiar `n prezen]a acestora [i-a amenin]at concubina cu b\taia iar la un moment dat  a `nceput s\ se loveasc\ cu capul de p\m=nt, `n fa]a casei. Poli]i[tii au decis s\ `l `nc\tu[eze pe b\rbatul nervos [i s\ `l duc\ la sediul poli]iei. Aici i s-a administrat o amend\ contraven]ional\ pentru înc\lcarea prevederilor Legii 61/1991 privind `nc\lcarea normelor de convie]uire social\, a ordinii [i lini[tii publice.
Dup\ ce a fost amendat [i desc\tu[at,  Vasile Movil\ a plecat din sediul poli]iei declarând c\ se îndreapt\ spre locuin]a mamei sale [i nu va mai provoaca scandal.  De fapt, el s-a dus ]int\ la locuin]a concubinei unde a pus m=na pe un cu]it [i a amenin]at-o pe Doini]a Stan cu moartea.  Fiica acesteia, Elena  a solicitat din nou prin telefon interven]ia organelor de ordine.
La fa]a locului a venit un echipaj mixt poli]ie-jandarmi, care l-a g\sit pe Vasile Movil\ spânzurat de creanga unui copac din spatele casei. A fost cobor=t repede pe p\m=nt, s-a `ncercat acordarea unui prim ajutor [i a fost chemat\ ambulan]a. Lucr\torii Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ au efectuat la r=ndul lor manevre de resuscitare, f\r\ rezultat, în final medicii constatând decesul lui Vasile Movil\. (N.R.)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …