Saturday , July 20 2024

S-a aruncat de la etajul trei, pentru ca iubita i-a spus adio pe messenger

N

Constantin Miron, de 20 de ani, se zbate `ntre via]\ [i moarte la un spital din Ia[i, dup\ ce, sup\rat c\ prietena sa i-a transmis c\-l p\r\se[te, s-a aruncat `n gol de la balconul locuin]ei sale N  p\rin]ii t=n\rului, care locuiau `n acela[i apartament cu t=n\rul, au venit `n urma lui [i au `ncercat s\ `l opreasc\ , l-au prins de haine, dar f\r\ succes, b\iatul lor s\rind peste balcon

Un t=n\r de 20 de ani s-a aruncat `n gol de la etajul trei al blocului `n care locuia, de pe strada Sta]iunii din cartierul Obcine, sup\rat c\ prietena lui i-a transmis prin messenger  faptul c\ vrea s\ `ncheie rela]ia. Constantin Miron avea o prieten\ care a plecat la munc\ `n Italia [i cu care mai coresponda pe messenger. S=mb\t\ sear\, `ntr-un schimb de mesaje pe internet, fata i-a spus `n final c\ va trebui s\ renun]e la rela]ia cu el. ~n acel moment t=n\rul [i-a ie[it din min]i [i a s-a dus `n balcon, cu g=ndul de a se arunca `n gol. P\rin]ii t=n\rului, care locuiau `n acela[i apartament cu t=n\rul au venit `n urma lui [i au `ncercat s\ `l opreasc\. L-au prins de haine dar f\r\ succes, b\iatul lor s\rind peste balcon.
Totul s-a `nt=mplat s=mb\t\ sear\, pe la ora nou\ [i jum\tate. Mama lui Constantin, Elena Miron, a anun]at prin 112 c\ fiul s\u a s\rit de la balconul apartamentului de pe strada Sta]iunii, de la etajul trei. Un echipaj al Serviciului de Ambulan]\ Suceava l-a preluat pe t=n\rul c\zut `n fa]a blocului, pe o brazd\ de p\m=nt [i l-a transportat la Spitalul Jude]ean, unde i s-a stabilit diagnosticul –  politraumatism prin c\dere de la în\l]ime, contuzie coloan\ lombar\ cu hemiparez\ membre inferioare, observa]ie posibil ruptur\ splin\, abdomen acut. ~n scurt timp, Constantin Miron a fost transportat cu o ambulan]\ la Spitalul Clinic  de Neurochirurgie din Ia[i.
Via]a t=n\rului este `n continuare `n pericol, anchetatorii apreciind c\ doar faptul c\ a c\zut pe p\m=nt  iar nu pe placa de beton de al\turi, a dus la supravie]uirea acestuia.
Constantin Miron nu avea un loc de munc\ stabil, el lucr=nd ocazional pe la firme de construc]ii din Suceava care se ocupau cu anveloparea termic\ a cl\dirilor.
Locatarii de pe casa sc\rii unde locuie[te familia Miron nu au dorit s\ ofere informa]ii despre ce s-a `nt=mplat duminic\ sear\. Unii au spus c\ nu cunosc familia, al]ii c\ nu au auzit nimic. Cei de la scara al\turat\ au fost mai deschi[i la vorb\ relat=nd cum dup\ ora 21.00 au venit echipaje de pompieri [i ambulan]\, care au ridicat trupul t=n\rului [i l-au dus la spital. (N.R.)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …