Tuesday , March 5 2024

RNP a donat inca 1,1 miliarde de lei vechi pentru refacerea locuintelor distruse de inundatiile din vara

N “am fi avut posibilitatea s\ construim toate casele distruse de inunda]ii `n ]ar\ `ns\ nu acesta este rolul RNP”, a declarat directorul general Romsilva, Valerian Solov\stru

Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor – Romsilva,, Valerian Solov\stru, a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ organizat\ la Direc]ia Silvic\ Suceava c\ RNP a donat, `n sprijinul celor afecta]i de inunda]iile din vara acestui an suma de 1,1 miliarde de lei vechi. ”Pentru c\ nu am identificat comunit\]ile locale care au cea mai mare nevoie de sprijin, banii au fost depu[i ast\zi (ieri, n.r.), la Consiliul Jude]ean Suceava”, a explicat directorul general Valerian Solov\stru. El a precizat c\ [i Direc]ia Silvic\ Suceava a contribuit pentru sprijinirea sinistra]ilor cu sume de bani [i lemn. ~n plus, RNP a oferit 1500 de metri cubi de lemn pentru construc]ii din care 1000 de metri cubi au ajuns la persoanele afectate de calamit\]i din Suceava, restul fiind direc]ionat c\tre jude]ele Boto[ani [i Gala]i. “Se putea face [i mai mult poate, `ns\ rolul Regiei Na]ionale a P\durilor este altul, ca unitate economic\. Am fi avut posibilitatea s\ construim toate casele distruse de inunda]ii `n ]ar\ `ns\ nu acesta este rolul RNP”, a precizat Valerian Solov\stru, ]intind c\tre Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS Pimen, care a declarat, cu prilejul inaugur\rii unor case construite cu sprijinul Bisericii Ortodoxe la Dorne[ti c\, dac\ Biserica ar fi dob=ndit cele 166.000 de hectare de p\dure din jude]ul nostru, prin Funda]ia Fondul Bisericesc, ar fi putut s\ reconstruiasc\ toate casele distruse de calamit\]i din ]ar\.
Solov\stru a mai spus c\, pe l=ng\ sprijinul acordat de Regie, direc]iile silvice din  Giurgiu, Maramure[ ori Cara[ Severin au trimis la r=ndul lor ajutoare `n jude]ul Suceava, const=nd `n cereale dar [i cherestea. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …