Tuesday , March 5 2024

Rivalitatea dintre producatorii auto de lux BMW, Mercedes si Audi ajunge si pe lista lui Mos Craciun

Companiile BMW, Mercedes [i Audi s-au aflat în ultimii ani într-o curs\ strâns\ pentru pia]a mondial\ a ma[inilor de lux, îns\ acum, în apropierea s\rb\torilor, rivalitatea s-a extins [i a ajuns s\-i vizeze [i pe copii, viitoarea genera]ie de [oferi, potrivit Bloomberg.
Astfel, cei trei gigan]i auto au ajuns s\ concureze pentru prestigiu în rândul viitorilor conduc\tori auto prin lansarea de s\nii sau ma[inu]e de juc\rie care s\ fie conduse de copii.
Audi a stabilit standardul juc\riilor de lux printr-o edi]ie limitat\, cu pedale, a modelului Auto Union Type C, pe care a prezentat-o la salonul auto desf\[urat în februarie la Nuremberg. Modelul la scar\ redus\ al ma[inii de curse din anii ’30, proiectat pentru copii de pân\ la 1,35 metri în\l]ime, are cadru de aluminiu, frâne hidraulice, [apte viteze, volan îmbr\cat în piele [i bord din lemn de stejar. Pre]ul de vânzare al modelului este de 9.700 de euro, fiind cea mai scump\ juc\rie fabricat\ de Audi. Doar 100 din cele 500 de unit\]i produse sunt înc\ nevândute.
BMW a r\spuns la timp pentru s\rb\torile de Cr\ciun, noteaz\ Bloomberg, prin lansarea de s\nii sub brandul BMW sau Mini, la pre] de 79 de euro. Mercedes contraatac\ venind cu o versiune pentru copii a modelului SLS, care va fi lansat\ în aprilie, la pre]ul de 90 de euro.
Constructorii auto spun c\ exist\ beneficii mai mari în promovarea acestor produse decât veniturile pe care le genereaz\.
“Promovarea nu este important\ doar pentru c\ genereaz\ sume mari de bani, ci [i pentru c\ este o alt\ metod\ de pozi]ionare a brandului. Ne gândim la mai multe produse care nu sunt direct legate de sectorul auto, dar stabilesc standarde de design în alte domenii”, a afirmat [eful de vânz\ri al Audi, Peter Schwarzenbauer. Printre proiectele Audi se num\r\ [i lansarea unui joc de fotabal de mas\ cu un pre] de 12.900 de euro.
Audi, care vrea s\ detroneze BMW ca cel mai mare produc\tor de ma[ini de lux din lume pân\ în 2015, restructureaz\ unele opera]iuni pentru a cre[te accentul pe personalizare sau accesorii, a spus Schwarzenbauer. Pe lâng\ ma[inu]e de juc\rie, Audi are o linie de ursule]i [i alte figurine de plu[.
Constructorii de ma[ini de lux fac eforturi mari pentru a se asigura c\ juc\riile lor se disting de produsele de serie. Sania BMW dispune de t\lpi metalice care pot fi schimbate, sistem de suspensie [i claxon.
În aprilie, Mercedes va lansa modelul SLS Bobby-Benz, care va avea farurile, masca [i partea din spate copiate dup\ ma[ina sport în valoare de 183.000 de dolari a grupului german. SLS-ul de juc\rie dispune de anvelope silen]ioase, sistem de direc]ie pentru curbe strânse, care s\ permit\ manevrabilitate ridicat\ [i în sufragerie, dar [i un volan care absoarbe [ocul impactului în cazul unei coliziuni.
Juc\riile reprezint\ o atrac]ie deosebit\ pentru companiile auto deoarece înt\resc rela]iile cu actualii clien]i [i ofer\ o oportunitate de a dezvolta afinitatea pentru brand a copiilor, genera]ia urm\toare de [oferi.
Cei mai mari trei produc\tori auto încearc\ s\ prind\ din urm\ Aston Martin în privin]a juc\riilor exclusiviste pentru copii, potrivit Bloomberg. Aston Martin a vândut replici în miniatur\ ale modelelor V8 Vantage Volante [i Virage în anii ’80 [i ’90, printre clien]i num\rându-se [i prin]ul Charles al Marii Britanii. Ma[inu]ele aveau motor pe benzin\, radio [i o vitez\ maxim\ de 30 de mile (48 kilometri) pe or\.

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …