Friday , September 30 2022

Risc de amputare a bratului pentru batr=na care a fost muscata de un c=ine Amstaff

Femeia `n v=rst\ de 65 de ani, al c\rui bra] a fost sf=[iat duminic\ de un c=ine rasa Amstaff, a suferit o interven]ie chirurgical\ de c=teva ore pentru refacerea tendoanelor, a tegumentelor, a mu[chilor [i a oaselor afectate n cu risc crescut de infectare, plaga femeii ar putea avea o evolu]ie nefericit\ `n zilele urm\toare, aceasta put=nd s\-[i piard\ bra]ul

Purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberiu Br\d\]an, a declarat, ieri, c\ Viorica D\sc\lescu, femeia mu[cat\ duminic\ de un c=ine rasa Amstaff, a suferit o interven]ie chirurgical\ de c=teva ore pentru traumatismul complex pe care `l avea la nivelul m=inii st=ngi. Bra]ul femeii `n v=rst\ de 65 de ani a fost sf=[iat `n cursul dimine]ii de duminic\, aceasta ajung=nd de urgen]\ la spital cu hemoragie masiv\ [i cu afectarea tegumentelor, a mu[chilor, a tendoanelor [i a oaselor. B\tr=na a intrat imediat `n sala de opera]ie, medicii ortopedi[ti intervenind timp de aproximativ dou\ ore pentru refacerea leziunilor de la nivelul bra]ului [i al antebra]ului st=ng. “Pacienta a sosit la Spital cu m=na integr\ [i nu a fost vorba despre amputare. A fost operat\ de doctori]a Laz\r, specialist `n ortopedie, fiind vorba despre o interven]ie destul de complex\. Femeia a suferit fracturi la oasele bra]ului [i ale antebra]ului st=ng [i distrugere de tegumente, mu[chi [i tendoane”, a declarat dr. Br\d\]an. Dup\ opera]ie, pacienta a fost mutat\ `n sec]ia de Terapie Intensiv\, ulterior fiind transferat\ pe sec]ia de Ortopedie. La momentul actual pacienta este stabil\, dar medicii `nc\ nu au certitudini legate de evolu]ia r\nii. “Genul acesta de pl\gi mu[cate au un risc crescut de infectare. ~n urm\toarele zile vom vedea dac\ va fi vorba despre o suprainfectare a mu[c\turii, caz `n care pacienta risc\ amputarea `ntr-o anumit\ m\sur\ a membrului st=ng. Momentan nu ne putem pronun]a nici asupra recuper\rii integrale a func]iilor m=inii. R\m=ne de v\zut, dac\ evolu]ia va fi bun\, `n ce m\sur\ aceasta `[i va mai putea folosi bra]ul”, a mai spus Br\d\]an. Viorica D\sc\lescu a fost mu[cat\ de c=inele fiului unei bune vecine. Duminic\ diminea]a aceasta s-a deplasat la casa prietenei sale din Obcini [i a intrat brusc `n curtea `n care se afla c=inele Amstaff dezlegat. Pus `n gard\, probabil, de faptul c\ b\tr=na a intrat brusc `n curtea vecinei sale, c=inele de ras\ periculoas\ s-a repezit [i i-a sf=[iat bra]ul st=ng. Poli]ia a cercetat `n cursul zilei de duminic\ cazul semnalat de medicii de la Spitalul Jude]ean Suceava, constat=nd c\ proprietarul are toate actele necesare pentru de]inerea unui c=ine de ras\ periculoas\. De asemenea, b\tr=na nu a depus pl=ngere penal\, asum=ndu-[i o parte din vin\ pentru nefericitul eveniment. (A.D.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …