Sunday , January 29 2023

Revelion in centrul Sucevei, printre santierele parcarilor subterane

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a precizat c\ lucr\rile de consolidare a terenului prin turnarea de pilo]i secan]i `n zona parc\rilor subterane nu vor afecta [i carosabilul din fa]a Casei de Cultur\ n chiar dac\ se va putea organiza o petrecere de Revelion `n aer liber la care s\ poat\ participa c=teva mii de oameni, nici de data aceasta nu va fi una fastuoas\, ci una sub semnul  austerit\]ii

Petrecerea `n aer liber organizat\ de Revelion, de Prim\ria Suceava, se va face `n centrul ora[ului, la fel ca `n anii trecu]i. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, care a precizat c\ de[i `n zon\ sunt lucr\ri `n derulare pentru amenajarea ulterioar\ a dou\ parc\ri subterane, o petrecere `n aer liber de Revelion va fi organizat\. Viceprimarul a precizat c\ un avantaj `n acest sens este faptul c\ lucr\rile ce se vor face p=n\ la prim\var\ privind consolidarea zonei unde se va face una din cele dou\ parc\ri subterane nu vor include [i por]iunea din strada {tefan cel Mare care trece prin fa]a Casei de Cultur\. Prin urmare, pe esplanada din fa]a Casei de Cultur\ va putea s\ fie organizat\ o petrecere `n aer liber la care s\ participe f\r\ probleme c=teva mii de persoane.
Potrivit celor spuse de viceprimarul Sucevei, petrecerea de Revelion nu va fi una cu mult fast, municipalitatea nedorind s\ cheltuie mul]i bani `ntr-o perioad\ de criz\. De altfel, `n ultimii doi ani sumele de bani alocate de municipalitatea sucevean\ pentru organizarea petrecerii de Revelion au fost mai mici ca `n anii preceden]i. Dac\ [i de aceast\ dat\ Prim\ria Suceava nu `[i va deschide larg baierele pungii, atunci ar `nsemna c\ ar fi cam al treilea Revelion consecutiv organizat `n centrul Sucevei pentru care cheltuielile vor fi modeste.
Pe de alt\ parte, Viorel Seredenciuc a recunoscut c\ poate fi un inconvenient `n ce prive[te organizarea [i anume disconfortul ce poate fi creat de lucr\rile ce se fac, dar a precizat c\ popula]ia Sucevei trebuie s\ `n]eleag\ c\ [i lucr\rile ce se fac `n centrul ora[ului sunt necesare. Reamintim c\ `n centrul Sucevei sunt programate a se face, cu finan]are european\, dou\ parc\ri subterane, una de peste o sut\ de locuri de parcare ce urmeaz\ a fi amenajat\ pe spa]iul dintre f=nt=na artezian\ [i locul unde se afl\, la ora actual\, statuia „Bucovina ~naripat\” iar alta cu o capacitate aproape de dou\ ori mai redus\ urm=nd a se realiza `ntre sediul E.On [i laterala Casei de Cultur\. P=n\ la `nceperea efectiv\ a lucr\rilor de amenajare a parc\rilor, Prim\ria Suceava a trebuit s\ demareze o serie mai ampl\ de lucr\ri penru consolidarea terenului `n zon\, urm=nd a se pune circa 500 de pilo]i secan]i din beton, p=n\ la o ad=ncime de peste zece metri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …

No comments

  1. Era necesar sa se mai spele niste bani in folosul alesilor locali.Oare nu se putea renuntarea la cheltuirea acestor bani in favoarea unor obiective de interes comun?

  2. va fi un circ la fel de ieftin ca si in anii trecuti. mi-e mila de cei ce locuiesc in zona