Thursday , August 18 2022

Restrictii de trafic pe Gheorghe Doja timp de doua saptamani

Noi restric]ii de trafic rutier `n municipiul Suceava vor ap\rea ca urmare a relu\rii lucr\rilor de `nlocuire a re]elelor de utilit\]i prin programul ISPA. Astfel, pe strada Gheorghe Doja, care face leg\tura `ntre cartierele Burdujeni [i I]cani, va fi restric]ionat\ circula]ia rutier\ pe anumite por]iuni, timp de aproximativ dou\ s\pt\m=ni. Aceast\ perioad\ este estimat\ ca fiind necesar\ realiz\rii racordurilor la canalizare pentru casele din zon\. Discu]ii pe aceast\ tem\ au avut loc, ieri, la [edin]a de comandament de la Prim\ria municipiului Suceava cu privire la seria de lucr\ri ce trebuie f\cute `n cadrul programului ISPA. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat c\ pentru fluidizarea traficului nu vor fi `nchise dec=t por]iuni de 50-100 de metri de pe un singur sens de mers al str\zii Gheorghe Doja, iar dup\ finalizarea racordurilor lucr\rile se vor muta mai departe, pe alte por]iuni. ~n total, vor fi f\cute aproximativ 50 de racorduri la re]elele de utilit\]i pentru proprietarii de locuin]e care au venit mai t=rziu cu solicit\ri. Anul trecut era planificat\ realizarea a peste 80 de racorduri pentru locuin]ele din zon\, `ns\ nu to]i cet\]enii s-au racordat atunci, diferen]a fiind f\cut\ `n prima partea a acestui an. (D.P.)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …