Thursday , July 7 2022

Restrictia de trafic pe podul de la Burdujeni va fi mentinuta si dupa finalizarea primei etape de reabilitare

N TIR-urile [i camioanele nu vor avea `n continuare acces pe pod, singurele ma[ini cu o mas\ total\ de peste 7,5 tone care vor putea s\ circule pe pod vor fi autobuzele

Lucr\rile de consolidare a podului rutier de la Burdujeni sunt pe cale de a fi finalizate, `ns\ cu toate acestea primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ restric]ia de trafic nu va fi ridicat\. „Podul de la Burdujeni este salvat”, a declarat Ion Lungu, ad\ug=nd c\ prima etap\ privind reabilitarea podului a fost `ncheiat\ [i c\ `n urma lucr\rilor care sunt pe cale a fi finalizate `n aceste zile nu mai este pericolul de a se `nfunda mai tare. Cu toate acestea, Ion Lungu a declarat c\ nu ar fi de acord ca doar dup\ aceast\ prim\ etap\ a lucr\rilor s\ se ridice restric]ia de trafic greu instituit\ `n toamna anului trecut. „Restric]ia de tonaj va r\m=ne. Vom discuta `n zilele urm\toare cu speciali[ti de la firma de proiectare IPTANA [i cu speciali[ti de la firma COLAS, dar din punctul meu de vedere nu trebuie `nc\ s\ ne gr\bim pentru a ridica restric]ia de tonaj. Principala prioritate este cea de g\sire a finan]\rii pentru etapa a doua a lucr\rilor de reabilitare pentru c\ dup\ consolidarea `n zona pilonului afectate de inunda]iile de anul trecut trebuie s\ urmeze ridicarea podului la nivel”, a spus Ion Lungu. Conform celor afirmate de acesta, TIR-urile [i camioanele nu vor avea acces pe pod, singurele ma[ini cu o mas\ total\ de peste 7,5 tone care vor putea s\ circule pe pod vor fi autobuzele. (D.P.)

Vezi si

S-a stins din viață ing. Mariana Oniciuc, diriginte de șantier la numeroase lucrări importante din Suceava

Miercuri după-amiază, unul din cei mai experimentați diriginți de șantier din Suceava, Mariana Oniciuc a …