Wednesday , November 30 2022

Restrictia de circulatie pe podul de la Burdujeni va fi ridicata de la data de 1 iulie

Restric]ia de circula]ie pentru ma[inile cu o mas\ toatl\ mai mare de 3,5 tone, ce a fost impus\ de anul trecut pe podul de peste r=ul Suceava construit `n apropierea Bazarului, va fi ridicat\ `n data de 1 iulie. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a precizat c\ nu are `n vedere o ridicare mai rapid\ a acestei restric]ii din unele motive de ordin tehnic. El a explicat c\ m\sura va fi luat\ ca urmare a finaliz\rii lucr\rilor de consolidare a podului, mai exact `n prima etap\ care viza devierea cursului de ap\ [i consolidarea pilonului afectat de inunda]iile de anul trecut. Potrivit unor m\sur\tori ale IPTANA Bucure[ti [i despre care a f\cut referire primarul Ion Lungu, „podul nu mai lucreaz\”, adic\ apele nu mai afecteaz\ `n vreun fel stabilitatea acestuia. Totu[i, p=n\ la data de 1 iulie se men]ine restric]ia pentru c\ mai trebuie a[teptat\ o perioad\ p=n\ c=nd s\ se `nt\reasc\ betonul turnat ca s\ se consolideze pilonul afectat. Reamintim c\ traficul rutier pe podul de la Bazar este restric]ionat din toamna trecut\ pentru ma[inile mai grele de 3,5 tone iar singura excep]ie de la regul\ a fost pentru autobuzele TPL. Printre cei mai bucuro[i de aceat\ m\sur\ vor fi societ\]ile de construc]ii care au angajate lucr\ri de mare anvergur\ `n interiorul municipiului Suceava [i care trebuiau s\ circule cu utilajele pe podul de la I]cani, parcurg=nd o distan]\ mai mare [i un drum mai greu. De asemenea, ma[inile care vor transporta p\m=ntul escavat de la lucr\rile care se fac `n prezent ar putea s\ fooseasc\ dup\ data de 1 iulie podul de la Burdujeni pentru a transporta `nc\rc\tura la groapa de zgur\ de la Termica, fapt iar\[i benefic. (Dan PRICOPE)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …