Friday , September 30 2022

Restrângeri de activitate soluționate pentru 34 de profesori

Mișcarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar sucevean a finalizat alte două etape în cursul săptă­mânii trecute. Au fost rezolvate cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată și nedeterminată, fiind ocupate 52 de posturi în urma ședinței publice de repartizare din data de 4 martie. Cea mai mare cerere de completare a normei a venit din partea profesorilor de la disciplinele chimie, educație tehnologică, limba engleză, istorie și religie.

În ceea ce privește restrânge­rile de activitate, au fost ­soluțio­nate prin transfer consimțit între unitățile de învățământ 6 cazuri, iar alte 28 de cadre didactice care nu mai pot ocupa posturile actuale, din anul școlar viitor, au fost repartizate pe alte posturi în ședința publică din data de 4 martie. Cele mai multe dintre restrângerile de activitate soluționate au vizat catedre pentru învățători, profesori de limba franceză, de educație fizică și limba și lite­ratura română.

După reactualizarea listei cu posturile didactice disponibile pentru mișcarea personalului didactic pentru anul școlar viitor, sunt disponibile 1.272 de posturi, dintre care 644 sunt complete, iar alte 628 sunt incomplete. Pentru candidații care vor obține la examenul de titularizare note peste 7, vor fi disponibile 182 de catedre, comparativ cu cele 77 posturi ­titu­­larizabile de anul trecut. Alte 462 de posturi complete cu o viabilitate sub 4 ani se află în lista posturilor didactice disponibile la nivelul județului Suceava pentru mișcarea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021.

Următoarea etapă a mișcării personalului didactice vizează înregistrarea cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la Inspectoratul școlar și, mai apoi, soluționarea acestora prin acroduri între unități de învățământ sau ședință de reapartizare. Până la finalul lunii martie, trebuie modificate contractele individuale de muncă pe durată determinată de un an în contracte individuale de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/ media de cel puțin 7, în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și dacă postul este vacant. (Oana NUȚU)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …