Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au strâns anul trecut aproape 1.500.000 de lei din amenzi

23 februarie 2017, 12:18

Aceștia au făcut 255 de controale și au dat 333 de amenzi pentru neregulile constatate

 casa asigurari sanatateA [800x600]

In cursul anului trecut, inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au făcut 255 de acțiuni de control, dintre care 218 au fost controale tematice și 37 au fost controale operative. “In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale și medicamente, pentru nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 333 de măsuri și a fost imputată o sumă totală de 1.340.028,21 lei“, a explicat economistul Cristi Bleorțu, director general în cadrul CAS Suceava.

Anul trecut a fost verificată activitatea a 101 medici de familie, iar 14 dintre ei au fost sancțio­nați cu diminuarea a 5% a valorii per capita pentru nerespectarea programului de lucru prevăzut prin contract cu CAS Suceava, în valoare de 4.353 lei, iar pentru alți 54 de medici de familie s-au dispus măsuri de recuperare a contravalorii rețetelor prescrise fără respectarea protocoalelor de prescriere a medicamentelor, în valoare de 62.500 lei. “11 medici au fost sancțio­­nați cu avertisment pentru necompletarea corectă și la zi a formularelor utilizate în sistemul de asigurări de sănătate, iar în cazul a 13 medici de familie s-au dispus măsuri de recuperare a sumei reprezentând servicii neefectuate, în sumă de 4.845 lei, pentru șase medici dispunându-se și măsura de diminuare cu 10 % a valorii lunare per capita, în valoare de 4.407 lei, iar pentru alți 29 de medici de familie s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 10% a valorii lunare per capita pentru emiterea rețetelor medicale prescrise off-line, în valoare de 39.763 lei. Conform reglementărilor legale, medicii au obligația să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală electronică off-line. In cazul prescrierii off-line, medicii au obligația să introducă în sistemul informatic toate prescriptțiile off-line în 30 de zile de la data prescrierii”, a anunțat directorul general al CAS, Cristi Bleorțu. In cazul unui medic de familie s-a dispus măsura de reziliere a contractului de furnizare de servicii medicale din asistența medicală primară.

Sapte medici din Ambulatoriul de specialitate au primit sancțiuni cu diminuare de 10% a valorii minim garantate a punctului pentru servicii neefectuate, în valoare de 22.410 lei, în cursul anului trecut fiind verificați 35 de medici specialiști, iar în cazul unuia s-a dispus măsura de reziliere a contractului încheiat cu CAS Suceava.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănă­tate Suceava au efectuat în cursul anului 2016 16 acțiuni de control la laboratoarele de analize medicale și în cazul unui furnizor s-a dispus măsura de diminuare cu 5% a valorii de contract (în valoare de 213 lei) pentru lipsa medicului de la programul de lucru declarat la CAS, în timp ce pentru un alt laborator de investigații ­me­dicale s-a dispus măsura de reziliere a contractului încheiat cu CAS Suceava.

Tot în cadrul controalelor de anul trecut au fost sancționați și cinci medici dentiști în cazul cărora s-a dispus măsura de recuperare a serviciilor medicale eronat raportate în valoare de 4.096 lei, pentru doi dintre aceștia dispunându-se și măsura de diminuare cu 10% a valorii de contract aferente lunii în care s-a efectuat constatarea pentru servicii medicale eronat raportate în valoare de 905 lei.

Tot în cursul anului trecut au fost efectuate și 12 acțiuni de control la spitalele din județ, aplicându-se cinci măsuri de recuperare a contravalorii dispozitivelor medicale emise eronat de medici, în valoare de 311.690,58 lei.

“In anul 2016 s-au efectuat 56 de acțiuni de control la farmaciile din județ, din care 48 de controale tematice și opt controale operative, măsurile dispuse fiind următoarele: cinci farmacii au fost sancționate cu diminuarea cu 5% a sumei cuvenite în luna în care s-a înregistrat abaterea, în valoare de 1.720 lei, pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, trei farmacii au fost sancționate cu avertisment pentru nedeținere de documente justificative privind intrările și ieșirile de medicamente, alte trei farmacii au fost sancționate cu măsura de recuperare a contravalorii rețetelor medicale emise fără verificarea datelor conținute în formular, în valoare de 433 lei iar două farmacii au fost sancționate cu avertisment pentru lipsa acordului în scris al asiguratului pentru diferența de preț”, a mai explicat directorul general al CAS Suceava, economistul Cristi Bleorțu. (Cristina RUSTI)

 

reportersite