Wednesday , February 8 2023

Reprezentanți ai USV au participat la Săptămââna internațională a profesorilor și Conferința internațională a cercetării studențești la Universitatea Latvia din Riga

Facultatea de Stiințe ale Educa­ției (FSE) din cadrul Universității „Stefan cel Mare” din Suceava a participat, pentru a treia oară, în perioada 8 – 12 mai 2017, la “8th International Week of Professors” și la “16th International Students Research Conference”. Evenimentele au fost organizate la Riga de Facultatea de științe ale Educației, Psiho­logie și Arte din cadrul Universității Latvia, Letonia. La conferință au fost prezente echipe de profesori și studenți de la universități din peste 10 țări europene care au expus în sesiunile de comunicări rezultatele cercetărilor din domeniul educa­țional prin prezentarea a 110 lucrări științifice studențești.riga

USV a fost reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa și de studenta Maria Mandici, de la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III. Deplasarea în Letonia a condus la semnarea unor noi acorduri Erasmus^  și la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare și formare în domeniul științelor educației. O noutate absolută o constituie diversificarea  posibilităților de mobilitate internațională a studenților FSE, care vor avea de acum înainte posibilitatea de a-și realiza tezele de licență în co-tutelă cu profesori ai unor universități din Uniunea Europeană.

În cadrul conferinței organizate pentru studenți, Maria Mandici a prezentat lucrarea cu titlul „Home Alone Children’s Possibilities within the Formative Process”. Prestația Mariei a fost apre­ciată de juriul concursului pentru tematica abordată, pentru calitatea analizelor statistice și pentru soluțiile oferite în cadrul problematicii studiate. Manifestările dedicate cadrelor didactice au permis doamnei conf. univ. dr. Otilia Clipa pre­zentarea rezultatelor unei cer­cetări pe tema dezvoltării creativității la preșcolari și școlarii mici, cât și o temă de cercetare comparativă despre influența temelor de cercetare asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Noutatea cercetării a constat într-o abordare inovativă a înțelegerii conceptului de creativitate școlară, prin propunerea unei modalități inedite de ­operațio­­nali­zare a acestui concept abstract. Articolele prezentate sunt rodul colaborării dintre cercetătorii Fa­cultății de științe ale Educației (USV), cercetători din Polonia (Universitatea Bialystok) și Letonia (Universitatea Latvia).

Participarea la această conferință a mai permis și inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între studenții Universității „Stefan cel Mare” din Suceava și studenți din universitățile europene privind oferta educațională și de cercetare din domeniul educațional și calificarea USV în grupul restrâns al universităților din care se va desemna organiatorul Conferinței ATEE 2018 (Asociația Europeană de Formare a Profesorilor), informează un comunicat al USV.

Vezi si

Ion Lungu: Lucrăm contracronometru pentru a putea finaliza creșa mare din Burdujeni la începutul lunii septembrie

Din cauza diferenței mari de nivel, deocamdată se impune ridicarea unui zid de sprijin de …