Tuesday , July 23 2024

Repararea podului de la Burdujeni va fi facuta in doua etape

N prima etap\ va fi `n acest an, iar Prim\ria va beneficia [i de fonduri de la Guvern, `ns\ primarul Ion Lungu nu exclude ca a doua etap\, care este planificat\ a se desf\[ura `n prim\var\, s\ fie cel pu]in la fel de costisitoare ca prima

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\ c\ lucr\rile de refacere a podului rutier peste r=ul Suceava ce face leg\tura `ntre centrul ora[ului Suceava [i cartierul Burdujeni, care are un pilon fisurat, se vor realiza `n dou\ etape. Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ prima etap\ a interven]iei prevede oprirea tas\rii [i urmeaz\ s\ fie f\cut\ `n urm\toarele 45 de zile, preciz=nd c\ a dat deja ordinul de `ncepere a lucr\rilor `n regim de urgen]\. Se va executa un drum de acces, o umplutur\ de balast `n jurul blocului de funda]ie a pilei [i se vor construi [ase coloane cu diametrul de 1,08 metri. Firma COLAS se va ocupa de aceste lucr\ri de consolidare. El a afirmat c\ pentru aceste lucr\ri Guvernul va aloca suma de dou\ milioane de lei, iar Prim\ria a dat deja un milion de lei.
Primarul municipiului Suceava a mai spus c\ etapa a doua de reabilitare a podului va fi f\cut\ `n prim\vara anului 2011 [i prevede consolidarea suprastructurii [i alinierea podului la calea de rulare. „Este una destul de dificil\. Vom face consolidarea suprastructurii [i readucerea la cot\ a c\ii rutiere [i pietonale a podului. `n prim\var\, vom interveni la alinierea p\r]ii afectate cu partea neafectat\”, a declarat Ion Lungu. ~n opinia sa, lucr\rile din prim\var\ ar putea fi chiar mai costisitoare dec=t cele planificate `n prima etap\. De asemenea, Ion Lungu a mai spus c\ se va `ncerca sincronizarea cu lucr\rile ce se vor desf\[ura prin fonduri europene `n cursul anului viitor, una din acestea fiind [i cea de reabilitare a por]iunii carosabile de pe mai multe str\zi din ora[, inclusiv Calea Unirii.
El a subliniat c\ acest pod este strategic `n municipiu `ntruc=t face leg\tura `ntre zona central\ [i cartierul Burdujeni, fiind traversat de mii de ma[ini pe or\. Restric]iile pentru traficul rutier pe acest pod vor fi men]inute, fiind permis doar accesul autovehiculelor cu masa mai mic\ de 7,5 tone. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …