Sunday , July 21 2024

Reduceri de personal si in randul pompierilor

.
N Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ “Bucovina” al jude]ului Suceava se preg\te[te de restructurare, fiind vizate zeci de posturi din cadrul institu]iei n conducerea acesteia a confirmat c\ reducerea de personal este ceva “iminent”, dar a evitat s\ fac\ alte preciz\ri, pe motiv c\ se a[teapt\ o analiz\ mai exact\ de la conducerea central\
Num\rul de pompieri din jude]ul Suceava va sc\dea `n aceast\ toamn\, cel mai probabil de la finele lunii septembrie sau de la `nceputul lunii octombrie. Astfel, `n c=teva s\pt\m=ni, num\rul angaja]ilor din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) “Bucovina” al jude]ului Suceava va sc\dea cu c=teva zeci de persoane, `n func]ie de ce se va stabili `n urma unei analize care va fi f\cut\ la nivelul Inspectoratului General pentru Situa]ii de Urgen]\.
Zvonurile privind reducerile de personal `n cadrul pompierilor suceveni au fost confirmate at=t de prefectul Sorin Popescu, c=t [i de conducerea ISU – coloneii Ion Burlui-inspector [ef, [i, respectiv, Dan Hoffman-inspector [ef adjunct. Niciunul dintre ace[tia nu a dorit s\ fac\ preciz\ri cu privire la num\rul exact de persoane care ar putea fi restructurat, `ns\, conform unor surse din cadrul ISU, ar putea fi vorba de p=n\ la 86 de posturi.
Colonelul Ion Burlui a declarat c\ este `n concediu [i c\ de la mijlocul lunii august nu a mai primit niciun fel de `n[tiin]are sau informare cu privire la reducerea de personal. “A[tept\m detalii de la Bucure[ti. Categoric, institu]ia noastr\ este `n reorganizare. Ni s-au cerut generalit\]i, criterii preliminare”, a declarat colonelul Ion Burlui.
Adjunctul acestuia, colonelul Dan Hoffman, a confirmat faptul c\ se are `n vedere o diminuare a posturilor, dar a ]inut s\ precizeze c\, `ncep=nd din data de 16 august [i p=n\ ieri, 30 august, nu a primit nicio informare oficial\ de la conducerea central\ cu privire la restructurare. “Zvonuri pot fi oric=nd [i pot fi interpretate. Noi, aici, discut\m pe chestiuni concrete iar, deocamdat\, este cert doar c\ va fi o restructurare, `ns\, de pe data de 16 august, c=nd am preluat comanda pe durata c=t domnul colonel Burlui este `n concediu, nu am primit nicio h=rtie cu privire la restructur\ri”, a declarat Dan Hoffman.
De men]ionat c\ Ion Burlui a precizat c\ nu exist\ o dat\ exact\ cu privire la disponibiliz\ri [i c\ acestea se vor face `n func]ie de criteriile trimise de la Bucure[ti. Prefectul Sorin Popescu a confirmat, succint, c\ se are `n vedere o eventual\ reducere de personal la ISU Suceava, dar c\, din c=te a fost informat, probabil, s\pt\m=na viitoare va avea loc o evaluare cu privire la schemele de personal [i, `n func]ie de aceasta, se va decide, ulterior. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …

No comments

  1. Probabil ,ca asa stie Boc sa le multumeasca baietilor astora pentru modul exemplar in care si-au facut datoria de fiecare data.Dar ce sa ne mai mire in tara lu’ Base Voda! Sunt sigur ca la viitoarele calamitati o sa intervina Boc, Flutur,
    Videanu,Berceanu si mai ales Udrea.