Wednesday , June 29 2022

Reduceri de personal si in randul pompierilor

.
N Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ “Bucovina” al jude]ului Suceava se preg\te[te de restructurare, fiind vizate zeci de posturi din cadrul institu]iei n conducerea acesteia a confirmat c\ reducerea de personal este ceva “iminent”, dar a evitat s\ fac\ alte preciz\ri, pe motiv c\ se a[teapt\ o analiz\ mai exact\ de la conducerea central\
Num\rul de pompieri din jude]ul Suceava va sc\dea `n aceast\ toamn\, cel mai probabil de la finele lunii septembrie sau de la `nceputul lunii octombrie. Astfel, `n c=teva s\pt\m=ni, num\rul angaja]ilor din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) “Bucovina” al jude]ului Suceava va sc\dea cu c=teva zeci de persoane, `n func]ie de ce se va stabili `n urma unei analize care va fi f\cut\ la nivelul Inspectoratului General pentru Situa]ii de Urgen]\.
Zvonurile privind reducerile de personal `n cadrul pompierilor suceveni au fost confirmate at=t de prefectul Sorin Popescu, c=t [i de conducerea ISU – coloneii Ion Burlui-inspector [ef, [i, respectiv, Dan Hoffman-inspector [ef adjunct. Niciunul dintre ace[tia nu a dorit s\ fac\ preciz\ri cu privire la num\rul exact de persoane care ar putea fi restructurat, `ns\, conform unor surse din cadrul ISU, ar putea fi vorba de p=n\ la 86 de posturi.
Colonelul Ion Burlui a declarat c\ este `n concediu [i c\ de la mijlocul lunii august nu a mai primit niciun fel de `n[tiin]are sau informare cu privire la reducerea de personal. “A[tept\m detalii de la Bucure[ti. Categoric, institu]ia noastr\ este `n reorganizare. Ni s-au cerut generalit\]i, criterii preliminare”, a declarat colonelul Ion Burlui.
Adjunctul acestuia, colonelul Dan Hoffman, a confirmat faptul c\ se are `n vedere o diminuare a posturilor, dar a ]inut s\ precizeze c\, `ncep=nd din data de 16 august [i p=n\ ieri, 30 august, nu a primit nicio informare oficial\ de la conducerea central\ cu privire la restructurare. “Zvonuri pot fi oric=nd [i pot fi interpretate. Noi, aici, discut\m pe chestiuni concrete iar, deocamdat\, este cert doar c\ va fi o restructurare, `ns\, de pe data de 16 august, c=nd am preluat comanda pe durata c=t domnul colonel Burlui este `n concediu, nu am primit nicio h=rtie cu privire la restructur\ri”, a declarat Dan Hoffman.
De men]ionat c\ Ion Burlui a precizat c\ nu exist\ o dat\ exact\ cu privire la disponibiliz\ri [i c\ acestea se vor face `n func]ie de criteriile trimise de la Bucure[ti. Prefectul Sorin Popescu a confirmat, succint, c\ se are `n vedere o eventual\ reducere de personal la ISU Suceava, dar c\, din c=te a fost informat, probabil, s\pt\m=na viitoare va avea loc o evaluare cu privire la schemele de personal [i, `n func]ie de aceasta, se va decide, ulterior. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Liteniul va beneficia de cea mai modernă Grădiniță cu Program Prelungit din județ

Terminată înainte de termen, în baza unui proiect în valoare de peste 3,4 milioane de …

No comments

  1. Probabil ,ca asa stie Boc sa le multumeasca baietilor astora pentru modul exemplar in care si-au facut datoria de fiecare data.Dar ce sa ne mai mire in tara lu’ Base Voda! Sunt sigur ca la viitoarele calamitati o sa intervina Boc, Flutur,
    Videanu,Berceanu si mai ales Udrea.