Friday , October 7 2022

Reduceri de 30% la cazarea in pensiuni pe perioada Craciunului si Revelionului pe stil vechi

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ aceasta este una din m\surile asupra c\rora s-a convenit cu mai mul]i proprietari de pensiuni, `ndeosebi din Sucevi]a, Humor, C=mpulung Moldovenesc [i Vama n manifest\ri specifice Cr\ciunului [i Revelionului pe stil vechi vor fi organizate la Vatra Dornei, Gura Humorului [i Dr\gu[eni, iar pliante cu proiectul „Cr\ciun `n Bucovina” vor fi distribuite `n Ucraina, Republica Moldova [i v\mile spre aceste ]\ri

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ a avut o discu]ie cu mai mul]i proprietari de pensiuni din diferite zone ale jude]ului Suceava cu privire la unele m\suri ce trebuie luate pentru a se promova turismul `n Bucovina [i `n perioada Cr\ciunului pe stil vechi. Una dintre m\surile asupra c\rora s-a convenit a fost, conform celor spuse de Gheorghe Flutur, aceea ca turi[tii care se cazeaz\ `n pensiunile sucevene cu ocazia Cr\ciunului pe stil vechi s\ pl\teasc\ pentru serviciile de mas\ [i cazare contractate cu 30% mai pu]in ca de obicei.
Potrivit lui Gheorghe Flutur, partea a doua a programului „Cr\ciun `n Bucovina” vizeaz\ tocmai s\rb\torile de iarn\ pentru credincio[ii cre[tin ortodoc[i pe stil vechi. Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, `n acest context vor fi organizate evenimentele tradi]ionale `n ziua 7 ianuarie [i `n cea de 13 ianuarie, c=nd este s\rb\torit de cre[tinii pe stil vechi Cr\ciunului, respectiv ajunul Anului Nou. Aceste manifest\ri vor fi organizate la Vatra Dornei [i la Gura Humorului, unde sunt deja semnale clare c\ vin s\ petreac\ aceste s\rb\tori mul]i turi[ti. Seria de manifest\ri continu\ a doua zi [i cu o parad\ a obiceiurilor de iarn\ care va fi organizat\ la Dr\gu[eni, de la poarta de intrare `n jude] p=n\ la han. Conform celor spuse de [eful administra]iei jude]ene, motivul pentru care s-a ales aceast\ localitate ar fi acela c\ `n zona respectiv\ sunt comunit\]i mai vechi de cre[tini ce serbeaz\ s\rb\torile pe stil vechi.
Pe de alt\ parte, nu a fost scoas\ din calcul nici o strategie de atragere a turi[tilor din ]\rile vecine [i unde, de regul\, Cr\ciunul [i Revelionul se serbeaz\ pe stil vechi. Este vorba despre Ucraina [i Republica Moldova, Gheorghe Flutur ar\t=nd c\ urmeaz\ s\ fie distribuite pliante la Cern\u]i, Chi[in\u, precum [i la v\mile de la Siret, Sculeni [i Albi]a. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Manifestări organizate sâmbătă de Uniunea Polonezilor din România, la împlinirea a 230 de ani de la venirea polonezilor în Cacica

Uniunea Polonezilor din România marchează sâmbătă, 8 octombrie 2022,  un eveniment foarte important pentru toată …