Rectificare negativă la bugetul CJ Suceava

reportersite
25 noiembrie 2020, 6:35

Consiliul Județean va face rectificări în minus față de unele alocări inițiale din bugetul Județului Suceava, un proiect de hotărâre în acest sens fiind elaborat, iar conform fundamentării acestuia diminuarea pe partea de venituri a prevederilor bugetare reprezintă finanțarea unor lucrări la obiective incluse în Programului Național de Dezvoltare Locală.

Explicația este „decalajul dintre momentul transmiterii documentelor justificative pentru lucrările executate și cel al încasării finanțării din bugetul de stat”. S-a luat în calcul și timpul necesar alocării de resurse din bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor estimate a se executa până la finele anului, precum și posibilitatea asigurării de lichidități din surse proprii pentru achitarea acestora.
secretarasite
Diminuarea propusă spre aprobare este de 25 de milioane de lei din fondurile care urmau să fie alocate de Guvern în cadrul PNDL. „Sumele necesare decontării lucrărilor executate vor fi asigurate din surse proprii, până la primirea finanțării de la bugetul de stat, conform prevederilor OUG nr. 28 din 2013 privind aprobarea PNDL, evitând, astfel, apariția de întârzieri în execuție, generate de lipsa de lichidități”, se evidențiază în fundamentarea proiectului de hotărâre. Rectificare negativă a bugetului va fi operată și la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri unde proiectul de hotărâre prevede diminuarea cu 12 milioane de lei, motivarea fiind, pe de o parte, legată de contextul meteo și pe de altă parte de contextul pandemic. (D.P.)
secretarasite