Sunday , February 5 2023

Rectificare bugetara pozitiva pentru 26 de localitati sucevene

N potrivit hot\r=rii adoptate joi de deliberativul jude]ean, 26 de prim\rii din jude]ul Suceava vor primi o sum\ total\ de aproape 750.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n perioada urm\toare este posibil s\ aib\ loc `nc\ o rectificare pozitiv\
Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava a votat, `n [edina] extraordinar\ de ieri, rectificarea pozitiv\ a bugetului cu peste 1,4 milioane de lei. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Potrivit hot\r=rii adoptate joi de deliberativul jude]ean, 26 de prim\rii din jude]ul Suceava vor primi o sum\ total\ de aproape 750.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
Alocarea acestor sume nu a fost lipsit\ de unele discu]ii, consilierii jude]eni social democra]i `ncerc=nd s\ fac\ lobby pentru acordarea unor sume suplimentare la unele prim\rii conduse de primari ai PSD, d=nd ca solu]ie luarea unor bani de la prim\rii conduse de primari ai PDL sau, o alt\ solu]ie, s\ se ia o cot\ parte de la toate localit\]ile ca s\ se dea bani la cele patru. Cei de la PSD au motivat c\ sunt prim\rii cu o situa]ie financiar\ foarte slab\ [i trebuie ajutate, `ns\ pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ s-a `ncercat alocarea unor sume de bani c\tre toate prim\riile [i este bine c\ nu s-a rectificat bugetul `n minus. C=t prive[te alte nevoi pe care le-ar putea avea prim\riile sucevene, [eful administra]iei jude]ene a precizat c\ are informa]ii c\ `n perioada urm\toare ar putea avea loc `nc\ o rectificare bugetar\, Guvernul urm=nd s\ mai aloce fonduri pentru prim\rii aflate `n dificultate mare [i s-a angajat ca s\ fac\ demersuri ca [i cele patru prim\rii s\ primeasc\ fonduri.
~n final, proiectul de hot\r=re privind rectificarea bugetar\ s-a votat `n forma  ce s-a propus iar sumele care au fost acordate pentru localit\]ile care au `n derulare proiecte cu fonduri europene sau proiecte finan]ate din Fondul de Mediu pentru `mp\durirea terenurilor degradate. Gheorghe Flutur a precizat c\ banii vor fi folosi]i pentru cofina]area proiectelor. Celelalte fonduri sunt destinate Direc]iei de Drumuri [i Poduri din cadrul CJ Suceava, banii urm=nd a fi folosi]i pentru lucr\rile de `ntre]inere [i reparare a drumurilor, [i pentru desz\pezire. (Dan PRICOPE)

Vezi si

CSU Suceava a reluat campionatul cu o înfrângere la limită în fața celor de CSM București

CSU Suceava a reluat campionatul Ligii Naționale la handbal masculin cu o înfrângere la limită, …