Wednesday , February 8 2023

Reconstituirea dreptului de proprietate pentru aproape 90 de hectare

Ieri a avut loc, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava, [edin]a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor. ~n cadrul [edin]ei au fost validate, `n vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 89,86 de hectare terenuri, din care 88,55 de hectare de terenuri forestiere [i 1,31 hectare terenuri agricole. Totodat\, au fost adoptate 51 hot\r=ri, pentru un num\r de 20 persoane fizice: trei hot\r=ri de valid\ri terenuri agricole cu amplasament, pentru o suprafa]\ total\ de 0,47 hectare teren, pentru un num\r de patru persoane fizice; dou\ hot\r=ri de valid\ri terenuri cu vegeta]ie forestier\ cu amplasament, pentru o suprafa]\ total\ de 78,59 hectare, pentru patru persoane fizice; o hot\r=re de validare drept proprietate, pentru o suprafa]\ total\ de 1,55 hectare de teren cu vegeta]ie forestier\, pentru o persoan\ fizic\; cinci hot\r=ri pentru constituire teren aferent locuin]ei, suprafa]a validat\ fiind de 0,20 hectare, pentru cinci persoane fizice; patru hot\r=ri de valid\ri amplasamente, pentru 8,57 hectare teren, din care 0,16 hectare teren agricol [i 8,41 hectare teren forestier, pentru cinci persoane fizice; o hot\r=re privind acordarea de desp\gubiri pentru suprafa]a de 0,48 hectare teren agricol, pentru o persoan\ fizic\; 12 hot\r=ri de modific\ri pozi]ii; 23 solicit\ri au fost invalidate.

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …