Sunday , March 3 2024

Receptia modernizarii DN17 va fi facuta sambata, in prezenta ministrului Transporturilor

N Anca Boagiu va participa, la Tihu]a, la `nt=lnirea autorit\]ilor din jude]ele Suceava, Bistri]a – N\s\ud [i Cluj, cu ocazia finaliz\rii moderniz\rii DN17

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, va participa, s=mb\t\, `n Pasul Tihu]a, la recep]ia moderniz\rii drumului DN17 Suceava – Cluj Napoca. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, care a men]ionat c\ vor fi prezen]i [i pre[edin]ii consiilor jude]ene Bistri]a – N\s\ud [i Cluj. Gheorghe Flutur a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ s=mb\t\, `n Pasul Tihu]a, la grani]a dintre jude]ele Suceava [i Bistri]a – N\s\ud, se va organiza o `nt=lnire a autorit\]ilor din jude]ele Suceava, Bistri]a – N\s\ud [i Cluj, cu ocazia finaliz\rii moderniz\rii DN17 (E 576), la care va fi prezent\ [i Anca Boagiu, ministrul Transporturilor. El a men]ionat c\ la aceast\ `nt=lnire se va discuta despre strategia de desz\pezire a acestui drum, `n special `n Pasul Tihu]a, unde s-au `nregistrat `n anii trecu]i mai multe probleme, dar [i despre poten]ialul turistic al localit\]ilor riverane DN17 [i care poate fi pus `n valoare de acest drum. „Pe acest drum vom face la anul proiectul «Pelerin `n Bucovina»”, a spus Gheorghe Flutur. Lucr\rile de modernizare a drumului european E 576, Suceava – Cluj Napoca, au `nceput `n 2004. Proiectul a fost finan]at de Banca European\ de Investi]ii [i de Guvern. Contractul face parte din etapa a IV-a programului de modernizare a drumurilor na]ionale, `n cadrul c\reia au fost cuprin[i pentru reabilitare aproximativ 390 de kilometri de [osea. (D.P.)

Vezi si

250 de medici stomatologi au participat la un curs organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava

Sâmbătă, 2 martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava (CMS-SV) a organizat o întâlnire la care …