Saturday , January 28 2023

Războiul pentru pădurile Bucovinei continuă

Curtea Supremă este chemată să judece un nou recurs împotriva unei decizii luate la Curtea de Apel Cluj, într-o acțiune de revizuire a unei hotărâri mai vechi, favorabilă Direcției Silvice Suceava. Curtea Constituțională are de asemenea treabă pe acest subiect, trebuind să analizeze, parte în parte, 84 de excepții de neconstituționalitate invocate de avocații Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei și Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților  

paduri [800x600]

Bătălia pentru pădurile Bucovinei este purtată pe noi fronturi de Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB) cu Regia Autonomă Romsilva, administrator desemnat al statului pentru cele peste 160.000 de hectare de teren cu vegetație forestieră, cu drumurile forestiere aferente și cu construcțiile adiacente.
Inalta Curte de Casație și Justiție urmează să judece în anul care urmează un dosar nou de revendicare imobiliară, format în 12 decembrie a.c.. Este vorba despre un recurs împotriva hotărârii luate în data de 15.10 2016 de către Curtea de Apel Cluj, prin care s-a respins cererea de revizuire a dosarului prin care FBORB vrea să intre în proprietate cu pădurile din județul Suceava. Potrivit soluției date atunci, Curtea de Apel Suceava a dispus respingerea excepției nelegalei compuneri a completului de judecată invocată de către revizuientă. S-a respins cu același prilej excepția tardivității cererii de revizuire invocată de Regia Autonomă “Romsilva”, precum și de alți intimați. S-a respins excepția nulității cererii de revizuire invocată de intimata “Romsilva”. S-a admis excepția inadmisibilității, ce a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de reclamanta FBORB împotriva deciziei civile nr. 147/A din 13 noiembrie 2013 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în dosarul nr. 1162/1/2010. Revizuientul FBORB a fost obligat la a-i plăti unei intimate suma de 6146 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în revizuire. S-a respins cu acel prilej cererea formulată de intimata Regia Autonomă  “Romsilva” pentru acordarea cheltuielilor de judecată în revizuire. Sentința Curții de Apel Cluj pronunțată în data de 11 octombrie a.c. era definitivă, dar cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Strădanii de 16 ani ale FBORB de a intra în proprietatea a 160.000 de hectare de pădure în județul Suceava
Dorința FBORB, alături de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de a intra în proprietatea celor 160.000 de hectare de pădure din județul Suceava este deja notorie. Pădurile ce au aparținut cândva vechilor mănăstiri și biserici din zonă au fost confiscate de statul imperial austriac după ce Bucovina a fost anexată Imperiului Habsburgic. După o evaluare nemțească, acestea au fost readuse în sprijinul comunității ortodoxe din Bucovina prin intermediul unei structuri supravegheate de statul laic imperial de la acea vreme. Această structură a vechiului imperiu a fost transformată, după Marea Unire din 1918, într-o entitate – FBORB – ale cărei proprietăți preluate în administrare s-a prezumat că aparțin statului român, dar pe care acum noul FBORB, înființat în anul 2000, le revendică.
84 de excepții de neconstituționalitate, invocate de FBORB în același scop
Am arătat cu alt prilej că victoria finală a Statului prin Regia Autonomă Romsilva – Direcția Silvică Suceava este doar un episod în romanul fluviu al războiului pentru pădurile din Bucovina.
Cel mai recent caz prezentat de ziarul “Obiectiv” vizează o suită fără precedent de reclamații depuse la Curtea Constituțională de către FBORB și de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care vizează nu mai puțin de 84 de excepții de neconstituționalitate privind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art.1202 din Codul Civil din 1864 și art. 328, alin.(2) din Codul de procedură civilă. Toate aceste excepții de neconstituționalitate au fost programate spre judecare în toamna acestui an, dar s-a dispus amânarea discutării acestor solicitări pentru anul viitor. S-a spus la timpul respectiv că textele de lege considerate neconstituționale sunt cuprinse în dispozițiile articolului 1, ali¬neatele (1) și (9) din OUG 94/2000, care spun că, “în măsura în care sunt excluse de la restituire proprietățile funcționale ale cultelor religioase” și articolul 4: “în măsura în care registrele de carte funciară și extrasele de carte funciară nu constituie acte doveditoare suficiente pentru admiterea cererii de restituire, iar cererile depuse prin centrul eparhial și de cult nu permit restituirea proprietăților fundaționale”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 mai sus amintită, “în măsura în care nu se permite reexaminarea prezumției legale absolute în baza unor elemente de noutate, a unor circumstanțe noi, inclusiv pe calea excepției de neconstituționalitate”. O altă excepție de neconstituționalitate vizează dispozițiile aceluiași articol din OUG 94/2000, “în măsura în care sunt excluse de la restituire proprie¬tățile fundaționale ale cultelor religioase și, de asemenea, în măsura în care registrele de carte funciară și extrasele de carte funciară nu constituie acte doveditoare suficiente pentru admiterea cererii de restituire, iar cererile depuse prin centrul eparhial și de cult nu permit restituirea proprietăților fundaționale”.
Este vorba despre prevederi similare din cele două acte normative invocate ca nefiind în parte constituționale, unul dintre acestea, precum s-a arătat deja, fiind Codul Civil din 1864, dar și un articol din Codul de procedură civilă. (Neculai ROSCA)
 
 
 

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …