Thursday , May 23 2024

Raul Suceava, deviat pentru a se face lucrari la pilonul deteriorat al podului de la Burdujeni

N primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este optimist c\ lucrarea de stabilizare a podului peste apa Sucevei se va termina p=n\ la sf=r[itul lunii

~n aceast\ s\pt\m=n\, cursul apei r=ului Suceava va fi deviat pentru a a se putea efectua lucr\rile de consolidare a pilonului deteriorat de la podul ce face leg\tura `ntre partea central\ a ora[ului [i cartierul Burdujeni. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ urgentarea refacerii podului de peste r=ul Suceava de la Burdujeni este prioritar\, iar firma COLAS va trebui s\ termine lucr\rile angajate p=n\ la sf=r[itul acestei luni. “Firma constructoare s-a angajat s\ finalizeze lucr\rile de deviere a albiei r=ului Suceava `n aceast\ s\pt\m=n\. Au fost aduse 200 de geocontainere din plastic care vor fi umplute cu p\m=nt [i cu care se va asigura devierea. ~n acest fel se va putea interveni la pilonul care trebuie reparat”, a declarat Ion Lungu. El a mai spus c\ vor trebui mobilizate mai multe for]e la rezolvarea problemei podului rutier de la Burdujeni, pentru c\ `n scurt timp, nu se va mai putea interveni. El a f\cut referire la precipita]iile abundente din partea de vest a Europei, deja manifeste [i care ar putea s\ se `ndrepte [i c\tre noi. “R\m=n optimist c\ vom putea finaliza lucr\rile la podul de la Burdujeni `n termenul stabilit, peste dou\ s\pt\m=ni”, a declarat primarul Ion Lungu. (N.R.)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …