Friday , September 30 2022

Rapiri, recompense si focuri de arma printre tiganii din Bosanci

Doi dintre tiganii retinuti si audiati ieri la Parchet
Scandal mare, duminic\ sear\, `ntre ]iganii din Bosanci. O petrecere `ntre cuscri, gineri, nurori, rude [i cunoscu]i a degenerat rapid `ntr-o p\ruial\ urmat\ de r\piri de tinere pirande, cereri de recompense, urm\riri [i intercept\ri pe [osea precum [i focuri de arm\ trase, pentru intimidare, de poli]i[ti. Din fericire, nimeni nu a fost r\nit serios `n urma suitei de evenimente de duminic\.
~n timpul zilei, nimeni nu prefigura `n cel fel urma s\ evolueze paranghelia din comunitatea ]ig\neasc\ din Bosanci prilejuit\ de aniversarea zilei de na[tere a tinerei neveste a lui Bogdan St\nescu, adus\ recent de la T=rgu Neam]. Au venit la petrecere p\rin]ii fetei, rude ale acesteia, s-a adunat lume din sat pus\ pe chef. Printre ace[tia [i Aleodor St\nescu, `mpreun\ cu nevasta Elena, neamuri cu gazdele. Nu a durat mult [i spiritele s-au `ncins. So]ii Aleodor [i Elena St\nescu  s-au luat la ceart\ cu oaspe]ii veni]i din T=rgu Neam], repro[=ndu-le acestora din urm\ c\ fiul lor, pe nume Diamant, a fost c\s\torit cu o fat\ din jude]ul vecin, care `ns\ a fost luat\ `napoi acas\ iar p\rin]ii acesteia au cerut cuscrilor foarte mul]i bani pentru a o l\sa `napoi la Bosanci. Diamant St\nescu, mirele neconsolat [i cu fratele s\u Dan, au lovit Mercedesul cu care veniser\ cei din T=rgu Neam].  Oaspe]ii au decis s\ plece `ntr-o prim\ faz\, dup\ care s-au `ntors, s-au mai ciond\nit ceva vreme cu cei din familia St\nescu [i `n cele din urm\ au p\r\sit definitiv petrecerea.
~n ma[ina care p\r\sea `n tromb\ paranghelia de la Bosanci se aflau Dumitru L\c\tu[ de 39 de ani, Florin O]el de 24 de ani [i Mure[ L\c\tu[ de 21 de ani. ~nainte de a ie[i de pe uli]\, ace[tia au v\zut dou\ tinere pirande care veneau agale, pe jos. O t=n\r\ de 13 ani [i o o alta de 18 ani, cu copilul ag\]at de fust\. Atunci au socotit c\ este momentul propice pentru a r\zbuna afrontul primit [i, de ce nu, s\ `[i recupereze pagubele produse de St\ne[tii din Bosanci, prin agresarea mer]anului. Nici una, nici dou\, indivizii din T=rgu Neam] au decis s\ organizeze o r\pire ad-hoc. Au `nghesuit-o mai `nt=i `n ma[in\ pe fata mai `n v=rst\. Copilul, r\mas afar\, a `nceput s\ pl=ng\. S-a decis imediat schimbarea planului, `n sensul c\ mamica a fost pus\ `n libertate `ns\ a fost luat\ ostatec\ cealalt\ fat\, de 13 ani, Paula S.. Satisf\cu]i, r\pitorii au pornit apoi, cu mare vitez\, c\tre F\lticeni.
Din ma[in\, Dumitru L\c\tu[, tat\l fetei m\ritate la Bosanci, la care venise la aniversare, l-a sunat pe Bradu St\nescu, fratele Paulei, ]ig\ncu[a deja sechestrat\ `n ma[in\, [i i-a spus c\ dac\ o vrea pe sora lui `napoi, s\ vin\ cu 1000 lei. Ace[ti bani ar fi `nsemnat contravaloarea distrugerilor provocate la ma[ina cu care veniser\ cei din T=rgu Neam]. Bradu St\nescu a sunat la 112 iar `nainte de  ie[irea din Bosanci pe DN2, `n zona iazului de la Cump\r\tura, poli]i[tii care `i a[teptau deja pe f\ptuitori, le-au ie[it `n cale.
Potrivit unui comunicat al IPJ, autoturismul Mercedes a fost identificat în apropierea iazului de la Cump\ratura, în interior aflându-se cele trei persoane [i minora r\pit\. Pentru imobilizarea celor trei, care se manifestau agresiv în limbaj [i gestic\, un agent de poli]ie, dup\ folosirea soma]iilor legale de mai multe ori, a executat dou\ focuri de avertisment în plan vertical. Calma]i de zgomotul armelor, cei trei indivizi s-au predat. Ulterior au fost identifica]i ca fiind cei de care am pomenit deja – Dumitru L\c\tu[ de 39 ani, Florin O]el, de 24 ani [i Mure[ L\c\tu[, de 23 ani, to]i din municipiul Târgu Neam], jude]ul Neam].
În cauz\ s-a întocmit dosar penal sub aspectul s\vâr[iri infrac]iunii de „lipsire de libertate în mod ilegal”, iar în urma probatoriului administrat cei trei  au fost re]inu]i pentru 24 ore, fiind introdu[i în arestul IPJ Suceava pe baz\ de ordonan]\. Ieri dup\ amiaz\ cei trei au fost prezenta]i Judec\toriei Suceava cu propunere de arestare preventiv\.
Ieri, ambele familii implicate `n scandal au stat ore in sir sub geamurile Parchetului din Suceava
Minora de 13 ani ce a fost r\pit\ este [i ea m\ritat\
Ancheta de la Parchet a prilejuit  o `nt=lnire nedorit\ a celor dou\ tabere. Familiile de ]igani din T=rgu Neam] dar [i cele din Bosanci s-au grupat ieri `n fa]a cl\dirii Parchetului, la o distan]\ important\ unele de celelalte.  Audierile au `nceput cu cele dou\ tinere care au f\cut obiectul r\pirii, minora de 13 ani, m\ritat\ [i ea, a fost `nso]it\ `n fa]a magistra]ilor de c\tre soacr\.  Ea a `mbr\cat rochia de mireas\ `n urm\ cu aproape o lun\ [i nu a putut s\ o aib\ pe mam\-sa al\turi fiindc\ aceasta este bolnav\, fiind internat\ la spital.
~n fa]a Parchetului, ambele tabere se contraziceau `n declara]ii [i fiecare `ncerca s\ conving\ jurnali[tii c\ s-a exagerat `n ce prive[te amploarea incidentului dar nu au uitat s\ ofere detalii dintre cele mai picante.
}iganii din Bosanci au explicat, de exemplu, c\  cei din T=rgu Neam] au  urcat `n ma[in\ for]at pe cele dou\ tinere de pe uli]a satului, pe c=nd acestea se `ntorceau de la Suceava, unde `[i vizitaser\ la Spital mama bolnav\. Pe de alt\ parte vizita celor din T=rgu Neam] la Bosanci nu ar fi fost privit\ cu ochi buni dintru `nceput: “Au venit preg\ti]i cu s\bii [i b=te `n ma[in\. Au venit s\ ne bat\. Nu au mai apucat pentru c\ `n momentul `n care am v\zut c\ e scandal [i se las\ cu b\taie, am sunat la poli]ie”, ne-a spus una din pirandele din Bosanci. “Noi ne-am speriat c=nd am v\zut c\ fetele sunt b\gate cu japca `n ma[in\ [i se cer bani. Pentru ce s\ le d\m bani c\ nu avem de nicio culoare. Suntem s\raci”, a conchis o alt\ exponent\ a echipei bos=ncene adunat\ `n fa]a Parchetului.
Tigani din ambele tabere, aduna]i `n fa]a Parchetului
Reprezentan]ii echipei de romi din T=rgu Neam] sus]ineau, pe de alt\ parte c\ nu a fost vorba de nicio r\pire ci au fost doar ni[te discu]ii legate de ne`n]elegerile care exist\ `ntre fiica lui L\c\tu[ Dumitru zis “Paraipan”, care este  c\s\torit\ dup\ legea ]ig\neasc\ la Bosanci, b\rbatul acesteia [i rudele acestuia din urm\. “Nu a fost nicio r\pire c\ nu s-a g\sit nicio fat\ `n ma[ina lor. Paraipan a  fost invitat s\ vin\ s\ s\rb\toreasc\ la ziua fiicei lui. Numai c\ odat\ ajuns aici, cei din Bosanci au `nceput s\-i spun\ c\ fiica lor nu este gospodin\, c\ nu [tie s\ fac\ m`ncare [i s\ fac\ cur\]enie. {i la un moment dat cei din Bosanci au s\rit la el la b\taie. Omul a vrut s\-[i ia fata `napoi, dac\ c\snicia lor nu merge bine [i sunt ne`n]elegeri `n familie. Unul din cei din curte l-a lovit pe L\c\tu[ Dumitru [i atunci el s-a sup\rat [i a vrut s\-l bat\. Omul a stat s\ apar\ fiica lui, fiindc\ vroia s\ o ia la Neam]. ~ntre timp, unul a venit [i a intrat `n ma[ina lui [i a tamponat-o. Oamenii au ajuns la Bosanci cu g=nd bun, s\ petreac\, nu cu scandal, au mers cu un cadou, c\ a[a este frumos. Dac\ [tiau ce `i a[teapt\ nu se porneau la drum. Al]i ]igani au ap\rut [i au t\b\r=t pe el, iar omul a luat-o la fug\. C=nd a auzit focuri de arm\ s-a oprit [i poli]ia l-a luat. Ei s-au `mp\cat [i sper\m s\ nu `i aresteze. Noi suntem oameni pa[nici [i nu suntem cu scandal”,ne-a spus Vasile Copos, unul dintre rudele celor trei indivizi din T=rgu Neam], venit la Suceava s\ sus]in\ moral neamurile arestate.
}iganii din ambele tabere spun c\ potrivit legii lor, ru[inea se pl\te[te `n bani. Niciuna din tabere `ns\ nu a vrut s\ dest\inuie suma care se va cere `n aceast\ situa]ie. Faptul c\ cei trei au ajuns `n arestul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie iar judecata nu s-a f\cut dup\ legea ]ig\neasc\ `i nemul]ume[te pe rudele familiei L\c\tu[ din T=rgu Neam].(Cristina SCOR}ARIU, Neculai RO{CA)

Vezi si

Iulius Mall Suceava te invită la TEDxAreni să pornești „În căutarea autenticității”, alături de Ancuța Bodnar, Dan Negru, Alex Nedea și alte persoane publice

Maratonul de inspirație TEDxAreni, în care speakerii vor vorbi despre autenticitate, despre ce înseamnă a …

No comments

  1. Prin comportamentul lor , tiganii , care nu se vor integrati sub nici un soare , vor atrage masuri severe . Populatiile de peste tot care s-au saturat sa-i determine sa se civilizeze , vor fi nevoite sa-i alunge in tara de bastina . Dupa cum merg treburile , acele momente se apropie , mai ales pe fondul nemultumirilor din vest .