Monday , December 4 2023

Rapiri, recompense si focuri de arma printre tiganii din Bosanci

Doi dintre tiganii retinuti si audiati ieri la Parchet
Scandal mare, duminic\ sear\, `ntre ]iganii din Bosanci. O petrecere `ntre cuscri, gineri, nurori, rude [i cunoscu]i a degenerat rapid `ntr-o p\ruial\ urmat\ de r\piri de tinere pirande, cereri de recompense, urm\riri [i intercept\ri pe [osea precum [i focuri de arm\ trase, pentru intimidare, de poli]i[ti. Din fericire, nimeni nu a fost r\nit serios `n urma suitei de evenimente de duminic\.
~n timpul zilei, nimeni nu prefigura `n cel fel urma s\ evolueze paranghelia din comunitatea ]ig\neasc\ din Bosanci prilejuit\ de aniversarea zilei de na[tere a tinerei neveste a lui Bogdan St\nescu, adus\ recent de la T=rgu Neam]. Au venit la petrecere p\rin]ii fetei, rude ale acesteia, s-a adunat lume din sat pus\ pe chef. Printre ace[tia [i Aleodor St\nescu, `mpreun\ cu nevasta Elena, neamuri cu gazdele. Nu a durat mult [i spiritele s-au `ncins. So]ii Aleodor [i Elena St\nescu  s-au luat la ceart\ cu oaspe]ii veni]i din T=rgu Neam], repro[=ndu-le acestora din urm\ c\ fiul lor, pe nume Diamant, a fost c\s\torit cu o fat\ din jude]ul vecin, care `ns\ a fost luat\ `napoi acas\ iar p\rin]ii acesteia au cerut cuscrilor foarte mul]i bani pentru a o l\sa `napoi la Bosanci. Diamant St\nescu, mirele neconsolat [i cu fratele s\u Dan, au lovit Mercedesul cu care veniser\ cei din T=rgu Neam].  Oaspe]ii au decis s\ plece `ntr-o prim\ faz\, dup\ care s-au `ntors, s-au mai ciond\nit ceva vreme cu cei din familia St\nescu [i `n cele din urm\ au p\r\sit definitiv petrecerea.
~n ma[ina care p\r\sea `n tromb\ paranghelia de la Bosanci se aflau Dumitru L\c\tu[ de 39 de ani, Florin O]el de 24 de ani [i Mure[ L\c\tu[ de 21 de ani. ~nainte de a ie[i de pe uli]\, ace[tia au v\zut dou\ tinere pirande care veneau agale, pe jos. O t=n\r\ de 13 ani [i o o alta de 18 ani, cu copilul ag\]at de fust\. Atunci au socotit c\ este momentul propice pentru a r\zbuna afrontul primit [i, de ce nu, s\ `[i recupereze pagubele produse de St\ne[tii din Bosanci, prin agresarea mer]anului. Nici una, nici dou\, indivizii din T=rgu Neam] au decis s\ organizeze o r\pire ad-hoc. Au `nghesuit-o mai `nt=i `n ma[in\ pe fata mai `n v=rst\. Copilul, r\mas afar\, a `nceput s\ pl=ng\. S-a decis imediat schimbarea planului, `n sensul c\ mamica a fost pus\ `n libertate `ns\ a fost luat\ ostatec\ cealalt\ fat\, de 13 ani, Paula S.. Satisf\cu]i, r\pitorii au pornit apoi, cu mare vitez\, c\tre F\lticeni.
Din ma[in\, Dumitru L\c\tu[, tat\l fetei m\ritate la Bosanci, la care venise la aniversare, l-a sunat pe Bradu St\nescu, fratele Paulei, ]ig\ncu[a deja sechestrat\ `n ma[in\, [i i-a spus c\ dac\ o vrea pe sora lui `napoi, s\ vin\ cu 1000 lei. Ace[ti bani ar fi `nsemnat contravaloarea distrugerilor provocate la ma[ina cu care veniser\ cei din T=rgu Neam]. Bradu St\nescu a sunat la 112 iar `nainte de  ie[irea din Bosanci pe DN2, `n zona iazului de la Cump\r\tura, poli]i[tii care `i a[teptau deja pe f\ptuitori, le-au ie[it `n cale.
Potrivit unui comunicat al IPJ, autoturismul Mercedes a fost identificat în apropierea iazului de la Cump\ratura, în interior aflându-se cele trei persoane [i minora r\pit\. Pentru imobilizarea celor trei, care se manifestau agresiv în limbaj [i gestic\, un agent de poli]ie, dup\ folosirea soma]iilor legale de mai multe ori, a executat dou\ focuri de avertisment în plan vertical. Calma]i de zgomotul armelor, cei trei indivizi s-au predat. Ulterior au fost identifica]i ca fiind cei de care am pomenit deja – Dumitru L\c\tu[ de 39 ani, Florin O]el, de 24 ani [i Mure[ L\c\tu[, de 23 ani, to]i din municipiul Târgu Neam], jude]ul Neam].
În cauz\ s-a întocmit dosar penal sub aspectul s\vâr[iri infrac]iunii de „lipsire de libertate în mod ilegal”, iar în urma probatoriului administrat cei trei  au fost re]inu]i pentru 24 ore, fiind introdu[i în arestul IPJ Suceava pe baz\ de ordonan]\. Ieri dup\ amiaz\ cei trei au fost prezenta]i Judec\toriei Suceava cu propunere de arestare preventiv\.
Ieri, ambele familii implicate `n scandal au stat ore in sir sub geamurile Parchetului din Suceava
Minora de 13 ani ce a fost r\pit\ este [i ea m\ritat\
Ancheta de la Parchet a prilejuit  o `nt=lnire nedorit\ a celor dou\ tabere. Familiile de ]igani din T=rgu Neam] dar [i cele din Bosanci s-au grupat ieri `n fa]a cl\dirii Parchetului, la o distan]\ important\ unele de celelalte.  Audierile au `nceput cu cele dou\ tinere care au f\cut obiectul r\pirii, minora de 13 ani, m\ritat\ [i ea, a fost `nso]it\ `n fa]a magistra]ilor de c\tre soacr\.  Ea a `mbr\cat rochia de mireas\ `n urm\ cu aproape o lun\ [i nu a putut s\ o aib\ pe mam\-sa al\turi fiindc\ aceasta este bolnav\, fiind internat\ la spital.
~n fa]a Parchetului, ambele tabere se contraziceau `n declara]ii [i fiecare `ncerca s\ conving\ jurnali[tii c\ s-a exagerat `n ce prive[te amploarea incidentului dar nu au uitat s\ ofere detalii dintre cele mai picante.
}iganii din Bosanci au explicat, de exemplu, c\  cei din T=rgu Neam] au  urcat `n ma[in\ for]at pe cele dou\ tinere de pe uli]a satului, pe c=nd acestea se `ntorceau de la Suceava, unde `[i vizitaser\ la Spital mama bolnav\. Pe de alt\ parte vizita celor din T=rgu Neam] la Bosanci nu ar fi fost privit\ cu ochi buni dintru `nceput: “Au venit preg\ti]i cu s\bii [i b=te `n ma[in\. Au venit s\ ne bat\. Nu au mai apucat pentru c\ `n momentul `n care am v\zut c\ e scandal [i se las\ cu b\taie, am sunat la poli]ie”, ne-a spus una din pirandele din Bosanci. “Noi ne-am speriat c=nd am v\zut c\ fetele sunt b\gate cu japca `n ma[in\ [i se cer bani. Pentru ce s\ le d\m bani c\ nu avem de nicio culoare. Suntem s\raci”, a conchis o alt\ exponent\ a echipei bos=ncene adunat\ `n fa]a Parchetului.
Tigani din ambele tabere, aduna]i `n fa]a Parchetului
Reprezentan]ii echipei de romi din T=rgu Neam] sus]ineau, pe de alt\ parte c\ nu a fost vorba de nicio r\pire ci au fost doar ni[te discu]ii legate de ne`n]elegerile care exist\ `ntre fiica lui L\c\tu[ Dumitru zis “Paraipan”, care este  c\s\torit\ dup\ legea ]ig\neasc\ la Bosanci, b\rbatul acesteia [i rudele acestuia din urm\. “Nu a fost nicio r\pire c\ nu s-a g\sit nicio fat\ `n ma[ina lor. Paraipan a  fost invitat s\ vin\ s\ s\rb\toreasc\ la ziua fiicei lui. Numai c\ odat\ ajuns aici, cei din Bosanci au `nceput s\-i spun\ c\ fiica lor nu este gospodin\, c\ nu [tie s\ fac\ m`ncare [i s\ fac\ cur\]enie. {i la un moment dat cei din Bosanci au s\rit la el la b\taie. Omul a vrut s\-[i ia fata `napoi, dac\ c\snicia lor nu merge bine [i sunt ne`n]elegeri `n familie. Unul din cei din curte l-a lovit pe L\c\tu[ Dumitru [i atunci el s-a sup\rat [i a vrut s\-l bat\. Omul a stat s\ apar\ fiica lui, fiindc\ vroia s\ o ia la Neam]. ~ntre timp, unul a venit [i a intrat `n ma[ina lui [i a tamponat-o. Oamenii au ajuns la Bosanci cu g=nd bun, s\ petreac\, nu cu scandal, au mers cu un cadou, c\ a[a este frumos. Dac\ [tiau ce `i a[teapt\ nu se porneau la drum. Al]i ]igani au ap\rut [i au t\b\r=t pe el, iar omul a luat-o la fug\. C=nd a auzit focuri de arm\ s-a oprit [i poli]ia l-a luat. Ei s-au `mp\cat [i sper\m s\ nu `i aresteze. Noi suntem oameni pa[nici [i nu suntem cu scandal”,ne-a spus Vasile Copos, unul dintre rudele celor trei indivizi din T=rgu Neam], venit la Suceava s\ sus]in\ moral neamurile arestate.
}iganii din ambele tabere spun c\ potrivit legii lor, ru[inea se pl\te[te `n bani. Niciuna din tabere `ns\ nu a vrut s\ dest\inuie suma care se va cere `n aceast\ situa]ie. Faptul c\ cei trei au ajuns `n arestul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie iar judecata nu s-a f\cut dup\ legea ]ig\neasc\ `i nemul]ume[te pe rudele familiei L\c\tu[ din T=rgu Neam].(Cristina SCOR}ARIU, Neculai RO{CA)

Vezi si

Despre bani în fiecare materie: 6 decembrie este ultima zi în care îți poți înscrie școala în LifeLab (P)

LifeLab by BCR ajută profesorii și elevii să înțeleagă importanța educației financiare în orice domeniu. …

No comments

  1. Prin comportamentul lor , tiganii , care nu se vor integrati sub nici un soare , vor atrage masuri severe . Populatiile de peste tot care s-au saturat sa-i determine sa se civilizeze , vor fi nevoite sa-i alunge in tara de bastina . Dupa cum merg treburile , acele momente se apropie , mai ales pe fondul nemultumirilor din vest .