Friday , January 28 2022

Ramasi fara un leu in buzunar, profesorii din Ipotesti au imprumutat banii de salarii de la sindicat si intra azi in greva

N cei 47 angaja]i din `nv\]\m=nt, care deservesc trei unit\]i [colare din comuna Ipote[ti, au r\mas cu buzunarele goale, mai ales c\ pe perioada verii [i-au primit indemniza]iile de concediu diminuate cu 25% n chiar dac\ sindicatul la care sunt afilia]i le-a pl\tit salariile, sub form\ de `mprumut, profesorii nu s-au r\zg=ndit `n ceea ce prive[te declan[area grevei pe termen nelimitat, care are loc azi

O situa]ie f\r\ precedent are loc la Ipote[ti `n aceast\ s\pt\m=n\. Profesorii din trei unit\]i de `nv\]\m=nt din comun\ nu [i-au primit salariile din cauza bloc\rii fondurilor Prim\riei, astfel c\ sindicatul la care sunt afilia]i s-a v\zut nevoit s\ le achite salariile p=n\ la rezolvarea problemei. Plata salariilor a `nt=rziat deja cu circa dou\ s\pt\m=ni, fondurile fiind blocate pentru c\ nu s-a aprobat `n Consiliu Local diminuarea bugetului pe 2010, conform unui recent proiect de hot\r=re al Consiliului Jude]ean Suceava. Drept urmare, cei 47 angaja]i din `nv\]\m=nt, care deservesc trei unit\]i [colare din comuna Ipote[ti, au r\mas cu buzunarele goale, mai ales c\ pe perioada verii [i-au primit indemniza]iile de concediu diminuate cu 25%.
“Am ajuns `n situa]ia s\ pl\tim noi, sindicatele, salariile profesorilor. Am decis s\ le d\m noi banii – este vorba de suma de 43.800 lei, pentru cei 47 de angaja]i din Ipote[ti – de salarii, pe care ni-i vo `napoia c=nd se vor debloca conturile Prim\riei. Nu e corect ceea ce se `nt=mpl\, pentru c\ nu sunt banii Prim\riei, ci sunt de la Ministerul Educa]iei. Nu-i mai puteam l\sa a[a pe bie]ii oameni, care au r\mas f\r\ bani `n buzunar, mai ales c\ toate cele trei luni de concediu au primit indemniza]ia cu 25% mai mic\. Au [i ei rate, facturi de pl\tit, trebuie s\-[i cumpere de m=ncare, nu se poate tr\i a[a”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava.

N De azi, grev\ general\ `n toate cele trei [coli din comuna Ipote[ti
Chiar dac\ sindicatul la care sunt afilia]i le-a pl\tit salariile, sub form\ de `mprumut, profesorii nu s-au r\zg=ndit `n ceea ce prive[te declan[area grevei pe termen nelimitat. De azi vor sta acas\, iar elevii din cele trei [coli vor avea parte cel pu]in de un weekend prelungit. Tot azi are loc o nou\ [edin]\ de Consiliu Local, profesorii sper=nd ca mi[carea lor de protest s\-i conving\ pe consilieri s\ aprobe diminuarea bugetului pentru a fi deblocate conturile.
“M=ine diminea]\ (azi, n.red.) profesorii de la Ipote[ti intr\ `n grev\ general\. Nu au un termen anume. Vor sta `n grev\ p=n\ se rezolv\ problema. Nimeni nu va fi prezent la ore”, a punctat Constantin Cernica.
Sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, conform OG 18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul `n curs, drept urmare conturile au fost blocate. De[i au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local, diminuarea nu s-a aprobat, iar profesorii au r\mas f\r\ salariile aferente primei luni din noul an [colar. (Oana PAULIUC)

Vezi si

663 de cazuri de infectare cu coronavirus în județul Suceava, raportate vineri

Vineri, 28 ianuarie, în județul Suceava au fost înregistrate 663 de noi infectări COVID. 9.143 …