Tuesday , April 23 2024

Ramasi fara un leu in buzunar, profesorii din Ipotesti au imprumutat banii de salarii de la sindicat si intra azi in greva

N cei 47 angaja]i din `nv\]\m=nt, care deservesc trei unit\]i [colare din comuna Ipote[ti, au r\mas cu buzunarele goale, mai ales c\ pe perioada verii [i-au primit indemniza]iile de concediu diminuate cu 25% n chiar dac\ sindicatul la care sunt afilia]i le-a pl\tit salariile, sub form\ de `mprumut, profesorii nu s-au r\zg=ndit `n ceea ce prive[te declan[area grevei pe termen nelimitat, care are loc azi

O situa]ie f\r\ precedent are loc la Ipote[ti `n aceast\ s\pt\m=n\. Profesorii din trei unit\]i de `nv\]\m=nt din comun\ nu [i-au primit salariile din cauza bloc\rii fondurilor Prim\riei, astfel c\ sindicatul la care sunt afilia]i s-a v\zut nevoit s\ le achite salariile p=n\ la rezolvarea problemei. Plata salariilor a `nt=rziat deja cu circa dou\ s\pt\m=ni, fondurile fiind blocate pentru c\ nu s-a aprobat `n Consiliu Local diminuarea bugetului pe 2010, conform unui recent proiect de hot\r=re al Consiliului Jude]ean Suceava. Drept urmare, cei 47 angaja]i din `nv\]\m=nt, care deservesc trei unit\]i [colare din comuna Ipote[ti, au r\mas cu buzunarele goale, mai ales c\ pe perioada verii [i-au primit indemniza]iile de concediu diminuate cu 25%.
“Am ajuns `n situa]ia s\ pl\tim noi, sindicatele, salariile profesorilor. Am decis s\ le d\m noi banii – este vorba de suma de 43.800 lei, pentru cei 47 de angaja]i din Ipote[ti – de salarii, pe care ni-i vo `napoia c=nd se vor debloca conturile Prim\riei. Nu e corect ceea ce se `nt=mpl\, pentru c\ nu sunt banii Prim\riei, ci sunt de la Ministerul Educa]iei. Nu-i mai puteam l\sa a[a pe bie]ii oameni, care au r\mas f\r\ bani `n buzunar, mai ales c\ toate cele trei luni de concediu au primit indemniza]ia cu 25% mai mic\. Au [i ei rate, facturi de pl\tit, trebuie s\-[i cumpere de m=ncare, nu se poate tr\i a[a”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava.

N De azi, grev\ general\ `n toate cele trei [coli din comuna Ipote[ti
Chiar dac\ sindicatul la care sunt afilia]i le-a pl\tit salariile, sub form\ de `mprumut, profesorii nu s-au r\zg=ndit `n ceea ce prive[te declan[area grevei pe termen nelimitat. De azi vor sta acas\, iar elevii din cele trei [coli vor avea parte cel pu]in de un weekend prelungit. Tot azi are loc o nou\ [edin]\ de Consiliu Local, profesorii sper=nd ca mi[carea lor de protest s\-i conving\ pe consilieri s\ aprobe diminuarea bugetului pentru a fi deblocate conturile.
“M=ine diminea]\ (azi, n.red.) profesorii de la Ipote[ti intr\ `n grev\ general\. Nu au un termen anume. Vor sta `n grev\ p=n\ se rezolv\ problema. Nimeni nu va fi prezent la ore”, a punctat Constantin Cernica.
Sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, conform OG 18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul `n curs, drept urmare conturile au fost blocate. De[i au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local, diminuarea nu s-a aprobat, iar profesorii au r\mas f\r\ salariile aferente primei luni din noul an [colar. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …