Tuesday , January 31 2023

Proxenetul de 19 ani, Gabriel Badale, ram=ne `n arest

Magistra]ii de la Curtea de Apel Suceava au hot\r=t miercuri ca proxenetul de 19 ani din Vama, Gabriel Badale s\ r\m=n\ `n contiuare dup\ gratii, prelungind m\sura de arest preventiv
~n cursul zilei de miercuri, la Curtea de Apel Suceava s-a judecat propunerea de prelungire a m\surii de arest preventiv `n cazul inculpatului Gabriel Nicolae Badale. Judec\torii au g\sit c\ acesta reprezint\ un  pericol social [i c\ l\sarea lui `n libertatea ar putea influen]a desf\[urarea normal\ a cauzei. Din aceste cauze, proxenetul de doar 19 ani, r\m=ne `n continuare `n arestul preventiv IPJ Suceava.
Amintim c\ Gabriel Nicolae Badale, de 19 ani din comuna Vama, a fost arestat la propunerea Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT pentru s\v=r[irea infrac]iunii de  trafic de minori, acesta fiind acuzat c\ a determinat trei fete din jude] s\ se prostitueze `ntr-un apartament de pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc.
Astfel, în urma activit\]ilor operative desf\[urate în cauz\ de poli]i[tii Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate Suceava sub supravegherea unui procuror DIICOT, s-a stabilit c\ în prim\vara acestui an, Gabriel Badale a recrutat un num\r de trei minore de pe raza jude]ului Suceava c\rora le-a c=[tigat `ncrederea `n mod fraudulos, promi]=ndu-le locuri de munc\ `n str\in\tate pe care le-a cazat într-un apartament închiriat în municipiul Câmpulung Moldovenesc.  Ulterior, prin amenin]\ri [i violen]\, le-a obligat s\ între]in\ rela]ii sexuale cu diferi]i clien]i de la care, în prealabil, individul încasa diverse sume de bani.
Pe data de 14 septembrie cu sprijinul unor poli]i[ti din cadrul IPJ Suceava, la domiciliul suspectului s-a efectuat o perchezi]ie domiciliar\, iar împotriva sa a fost emis\ o ordonan]\ de re]inere pentru 24 de ore, de c\tre procurorii DICOT – Serviciul Teritorial Suceava. Apoi la propunerea procurorului de caz, Tribunalul Suceava a emis împotriva inculpatului un mandat de arestare preventiv\ pe o durat\ de 29 de zile. Cercet\rile sunt continuate în vederea stabilirii întregii activit\]i infrac]ionale, identific\rii [i tragerii la r\spundere penal\ a tuturor participan]ilor. (P.B.)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …