Sunday , September 25 2022

Proxeneta de 28 de ani, condamnata la opt ani de inchisoare pentru trafic de persoane

Tribunalul Suceava a condamnat-o `n lips\ pe L\cr\mioara Pu[ca[u, zis\ Lila, la o pedeaps\ de opt ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de trafic de persoane n anchetatorii au stabilit c\ “Lila” a racolat, `mpreun\ cu proxene]i din Italia, dou\ tinere sucevence pe care le-a ademenit cu locuri de munc\ bine pl\tite n una dintre victime, mam\ a patru copii, a fost b\tut\ f\r\ mil\, terorizat\ [i obligat\ s\ `ndure suferin]e greu de imaginat

La `nceputul acestei s\pt\m=ni, magistra]ii Tribunalului Suceava au condamnat-o pe “Lila”, o t=n\r\ de 28 de ani din Arbore, cercetat\ pentru trafic de persoane. Judec\torii suceveni au considerat c\ aceasta trebuie s\ `[i petreac\ urm\torii opt ani dup\ gratii, inculpatei fiindu-i interzise `n acest sens [i unele drepturi pentru o perioad\ de cinci ani.
De asemenea, instan]a a dispus men]inerea m\surii arest\rii preventive luate, `n lips\, prin `ncheierea de [edin]\ din data de 18 iulie 2011 pe o perioad\ de 30 de zile.
~n timpul judec\rei cauzei, Lucica Maria C. s-a constituit parte civil\, inculpata fiind obligat\ s\ `i achite acesteia suma de 3.000 euro, cu titlu de daune morale. Pu[ca[u L\cr\mioara mai are de pl\tit [i contravaloarea cheltuielilor judiciare, `n valoare de 2.600 lei. Decizia Tribunalului Suceava nu este definitiv\ [i poate fi atacat\ cu apel `n termen de zece zile, ce se va judeca, `n caz de formulare, la Curtea de Apel Suceava.
L\cr\mioara Pu[ca[u a fost trimis\ `n judecat\ la sf=r[itul lunii iunie anul trecut, procurorii stabilind c\ aceasta se face vinovat\ de comiterea infrac]iunilor de trafic de persoane [i constituire de grup infrac]ional organizat. Potrivit anchetatorilor, Lila, cu domiciliul `n comuna Arbore, a plecat `n Italia, la munc\, `n cursul anului 2007. Aceasta era cunoscut\ `n zona de domiciliu drept o femeie de moravuri u[oare [i astfel, odat\ ajuns\ `n Italia, a `nceput s\ practice prostitu]ia. La Torino, L\cr\mioara Pu[ca[u s-a `nt=lnit cu doi cet\]eni italieni, Giancarlo Ruggeri [i Maurizio di Munno. Ulterior, L\cr\mioara [i Ruggeri au devenit concubini, [i c\ut=nd modalit\]i de a c=[tiga bani mul]i f\r\ eforturi prea mari, au convenit s\ racoleze tinere fete pe care apoi s\ le oblige s\ practice prostitu]ia. La sf=r[itului anului 2007, L\cr\mioara a revenit `n Rom=nia `nso]it\ de cei doi cet\]eni italieni, c\l\torind cu un microbuz tip rulot\. Misiunea lor era aceea de a momi fetele cu locuri de munc\ bine pl\tite, ca menajere, barmani]e sau dansatoare.
N mam\ a patru copii, terorizat\, b\tut\ [i obligat\ s\ se prostitueze `n Italia
~n ora[ul Solca, cei trei au g\sit-o pe Cristina S. c\reia i-au promis un loc de munc\ ca barmani]\, `n Italia. ~n condi]iile `n care victima provenea dintr-o familie dezorganizat\ [i nu avea niciun venit `n afara ajutorului social primit de la prim\ria, Cristina S. a acceptat oferta trafican]ilor, fiind convins\ c\ l-a prins pe Dumnezeu de un picior [i c\ va ob]ine venituri considerabile, la care `n Rom=nia nici nu visa.
~n continuarea activit\]ilor de recrutare, cei trei au mai racolat o t=n\r\, Lucicaa Maria C., pe care au ademenit-o cu un loc de munca ca menajer\ sau osp\t\ri]\, unde ar fi trebuit s\ `ncaseze `n jur de 700-800 euro lunar. Femeia avea o situa]ie familiar\ foarte grea, era mam\ a patru copii, so]ul ei era bolnav [i nu beneficia de niciun venit.
Cele dou\ femei au plecat spre Italia, `n perioada 10-14 ianuarie 2008. Ajunse acolo, acestea au fost informate c\ a avut loc o schimbare de planuri [i c\ de fapt ele au fost aduse s\ se prostitueze. Victimele au refuzat ini]ial, `ns\ nu au avut `ncotro, fiind amenin]ate cu acte de violen]\. Procurorii DIICOT au stabilit c\ cele dou\ femei era scoase pe strad\, `n fiecare sear\ de c\tre Lili. Inculpata le g\sea locurile optime [i le punea la dispozi]ie articole de `nc\l]\minte [i vestimenta]ie specifice, oferindu-le totodat\ [i posibilitatea realiz\rii unui machiaj adecvat prostituatelor. Femeile erau obligate s\ practice prostitu]ia `n fiecare noapte, duminica fiind singura lor zi liber\. Acestea erau for]ate s\ predea to]i banii ob]inu]i celor trei proxene]i, iar atunci c=nd refuzau, erau b\tute f\r\ mil\.
N b\tute de proxene]ii italieni [i obligate s\ `ntre]in\ raporturi sexuale cu acestea
Anchetatorii au stabilit c\ victimele tr\iau `ntr-o stare de teroare sus]inut\ de c\tre cet\]enii italieni Giancarlo Ruggeri [i Maurizio di Munno, care permanent erau reclacitran]i [i le amenin]au. Ba chiar mai mult, Lucica Maria C. a fost obligat\ s\ `ntre]in\ raporturi sexuale cu Maurizio di Munno.
~n medie, cele dou\ fete ob]ineau `n jur de 50 de euro pe sear\, iar `n cazul `n care prindeau o zi mai proast\ [i nu se `ntorceau cu destui bani, erau supuse la acte de violen]\. Dup\ aproape jum\tate de an de teroare, victimele au fost l\sate s\ plece acas\, proxene]ii fiind nemul]umi]i de randamentul acestora.
De men]ionat c\ L\cr\mioara Pu[ca[u, de[i a fost trimis\ `n judecat\ [i condamnat\ la opt ani de `nchisoare, ea nu a fost `nc\ prins\ de autorit\]i. ~n prezent, pe numele ei exist\ un mandat de arestare `n lips\, `n cauz\ fiind efectuate eforturi pentru identificarea acesteia. Fa]\ de cet\]enii italieni, instan]a a dispus disjungerea cauzei. (Paul BONDAR)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …