Thursday , December 1 2022

Protest spontan al angajatilor din Finantele sucevene

Liderul sindical Silviu Onutu
N ieri, pe holul Trezoreriei Suceava, zeci de angaja]i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au `ntrerupt lucrul [i au f\cut un protest spontan `n solidaritate cu colegii lor din ]ar\ n liderul sindical Silviu Onu]u a declarat c\ nemul]umirile oamenilor sunt perfect justificate dat fiind faptul c\ sunt mul]i angaja]i care au salarii de mizerie [i responsabilit\]i foarte mari n „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii `ntre 420 [i 700 – 800 de lei”, spune liderul sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\
O parte dintre angaja]ii Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au `ntrerupt activitatea, ieri, `n jurul orei 14.00. Aproximativ 80 de salaria]i s-au adunat `n holul de la intrarea `n institu]ie, `n zona Trezoreriei. Salaria]ii au protestat `n lini[te [i au ie[it apoi `n fa]a institu]iei. Timp de aproape dou\ ore, salaria]i din diferite servicii ale DGFP [i de la Trezorerie [i-au manifestat public nemul]umirea din cauza deciziei de a nu mai primi stimulentele financiare. Protestul lor a fost f\cut `n solidaritate cu cele ale colegilor de breasl\ din alte jude]e ale ]\rii, precum [i de la nivel central.
Majoritatea protestatarilor sunt membri `n cadrul Sindicatului Na]ional al Func]ionarilor Publici [i `n Sed Lex. Liderul de sindicat al SNFP Suceava, Silviu Onu]u, a declarat că finan]i[tii cer s\ se renun]e la diminuarea cu 25% a salariilor, s\ se reintroduc\ sistemul de stimulente acordate din fondurile atrase la bugetul de stat, [i s\ se asigurare protec]ia juridic\ a func]ionarului public. „Sunt colegi de-ai mei care au salarii între 400 [i 700 de lei. Avem un proiect de statut al func]ionarului public în care  sunt elemente prin care se va putea asigura o reprezentare juridic\ [i o protec]ie real\ a func]ionarului, care nu exist\ `n prezent”, a spus Silviu Onu]u, ad\ug=nd c\ mitingul spontan nu a afectat activitatea DGFP Suceava. Liderul sindical nu exclude organizarea unei greve generale `n cadrul sistemului de finan]e, urm=nd a se vedea `n cursul zilei de ast\zi ce decizii se vor lua la Bucure[ti.
Lider sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\, a spus că salaria]ii din Finan]e sunt cei care aduc bani la bugetul de stat, dar au cele mai mici salarii. „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii `ntre 420 [i 700 – 800 de lei”, a mai spus liderul sindical. El a precizat c\ au fost discu]ii pe la Bucure[ti cu privire la stimulentele acordate angaja]ilor din veniturile suplimentare atrase la buget din execut\ri silite sau v=nz\ri ale bunurilor confiscate, `ns\ concluzia lui Gheorghe Tudosc\ a fost c\ „am vorbit cu pere]ii”. „Nu este corect ca s\ avem salarii de mizerie `n condi]iile `n care [tim foarte clar c\ `n primele luni ale acestui an am `ncasat la bugetul de stat cu 12,5% mai mult dec=t `n primele luni ale anului 2009. S\ nu cread\ cineva c\ poate fi trimis un func]ionar s\ combat\ evaziunea fiscal\ cu un salariu de 500 de lei”, a mai spus Gheorghe Tudosc\, accentu=nd pe faptul c\ stimulentele care le primeau angaja]ii DGFP nu era din fondul de salarii, ci `n func]ie de realiz\rile din fiecare lun\ [i sumele suplimentare atrase la buget `n fiecare lun\. Potrivit liderului sindical, `n cursul zilei de luni se va stabili la Bucure[ti o dat\ cu privire la intrarea `n grev\ general\ a fucn]ionarilor din sistemul fiscal. Gheorghe Tudosc\ atrage aten]ia asupra faptului c\ acest lucru are repercursiuni foarte grave pentru c\ nu se mai pot face nici `ncas\ri [i nici pl\]i c\tre o institu]ie sau alta, indiferent de care ar fi sau de cine ar apar]ine. „Am mai f\cut cu vreo zece ani `n urm\ o grev\ general\ [i dup\ trei zile, premierul de atunci, Mugur Is\rescu a dat o ordonan]\ de urgen]\ c\ se dubleaz\ salariile. Din p\cate a ajuns dup\ pu]in timp N\stase premier [i a anulat ordonan]a, trimi]=ndu-ne la Is\rescu c\ ne dea banii”, a declarat Gheorghe Tudosc\. Potrivit acestuia, data intr\rii `n grev\ general\ va fi stabilit\ `n intervalul 22 – 27 octombrie, motivul fiind acela c\ `n fiecare lun\, `n acest interval de timp se colecteaz\ cei mai mul]i bani la buget, uneori sumele colectate put=nd ajunge [i la 80% din cele la nivel lunar.
{i sindicatul salaria]ilor din DGFP Boto[ani sus]ine revendic\rile ini]iate de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF. Sindicatul din DGFP Boto[ani a `ntocmit o scrisoare prin care sus]in ac]iunea spontan\ a angaja]ilor din MFP. Liderul sindical Andrei Paramanov arat\ `n scrisoare c\ liderii vor merge luni la Bucure[ti urm=nd s\ stabileasc\ dac\ se va intra `n grev\ dac\ nu li se solu]ioneaz\ revendic\rile.
Sute de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF protesteaz\ `n holul ministerului pentru c\ nu au primit sporurile de dou\ luni. Angaja]ii din Ministerul Finan]elor care protesteaz\ pentru c\ nu au primit sporurile salariale au urcat pe holul de la primul etaj al institu]iei, unde se afl\ cabinetul ministrului Gheorghe Ialomi]ianu, iar num\rul acestora a ajuns la c=teva sute. Salaria]ii din sediul central al Ministerului Finan]elor, dar [i din Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ reclam\ c\ dup\ eliminarea sporurilor veniturile lor au sc\zut drastic, dup\ ce anterior salariile de baz\ le-au fost reduse cu 25 la sut\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …