Saturday , June 22 2024

Proiectul european de asfaltare, dat peste cap din cauza proastei organizari a drumarilor

Ieri, de diminea]\ p=n\ asear\, nu s-a lucrat deloc pe por]iunea de drum decapat\, iar spre sear\, `n jurul orei 18, echipe de muncitori au ie[it la lucru [i au asfaltat o mic\ por]iune de drum, motiv pentru care tot traficul a fost dat peste cap

Mega – proiectul european de asfaltare a 14 str\zi din municipiul Suceava este dat peste cap deja din cauza gestion\rii defectuoase a lucr\rilor [i a organiz\rii slabe de care dau dovad\ drumarii. Decaparea unor largi [i lungi por]iuni din artera principal\ de circula]ie nu a fost dublat\ imediat de lucr\ri de asfaltare, prin urmare disconfortul creat a fost unul deloc neglijabil. Ieri, la [edin]a de comandament care a avut loc la Prim\ria Suceava, au fost aduse `n discu]ie mai multe aspecte negative ce ]in de modul de efectuare a lucr\rilor [i de organizare a firmelor.
La un moment dat, dirigintele de [antier – Lauren]iu Cheleneagr\ – a spus clar c\ nu mai poate s\ fie de acord cu modul `n care se fac asfalt\ri pe timp de noapte, pe unele por]iuni de drum, pentru c\ lucr\rile nu sunt calitative. O mu[truluial\ au primit drumarii [i de la Prim\rie, `ns\ p=n\ la urm\ vicerpimarul Viorel Seredenciuc a reu[it s\ `[i impun\ punctul de vedere `n sensul de a se suplimenta num\rul celor care verific\ lucr\rile pe timp de noapte [i a fi l\sate utilajele s\ asfalteze c=t mai mult timp, profit=ndu-se de vremea bun\. Ei bine, tocmai asta nu au f\cut cei de la firma FlorConstruct [i subantreprenorii lor toat\ ziua de ieri. O vreme frumoas\, prielnic\ pentru turnarea pe toate benzile de circula]ie a bulevardelor 1 Mai [i 1 Decembrie 1918 a unui strat de binder, a fost pierdut\ de drumari din motive care nu [i-au g\sit alt\ explica]ie dec=t slaba organizare. Abia dup\ amiaz\, `n jurul orei 17.30 – 18.00, drumarii au ie[it la lucru [i au reu[it s\ confirme `nc\ o dat\ c\ nu sunt operativi. Dovada este blocajul uria[ creat `n trafic pe sensul de drum ce duce de la Tribunal p=n\ a Spitalul Jude]ean. Iar explica]iile halucinante pentru care s-a creat acest blocaj este aceea c\ pe o band\ din por]iunea de drum de la Metro spre Galleria Mall s-a adus o ma[in\ de asfalt.  Cealalt\ explica]ie, conex\ primeia, ar fi  aceea c\ pe sensul de cobor=re de la Poli]ia Jude]ean\ la Prim\rie a fost restric]ionat accesul pe c=te o singur\ band\ pe sens, `n loc de dou\. Asta bine`n]eles ca s\ asfalteze, de[i ma[ina de asfalt, `n jurul orei 18.30, `nc\ nu sosise dec=t la por]iunea de mai sus de Metro. (D.P.)

Vezi si

Aeroportul Sucevei rămâne pe locul 5 ca număr de pasageri la nivel național

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava continuă să se poziționeze pe al cincilea la nivel …

No comments

  1. Reziliati contractul cu leprele astea!

  2. Ca la romani : ,,Lasa ca merge si asa”!

  3. Care drumari ? Confundati niste tipi care se ocupa vremelnic cu asfaltarea cu niste profesionisti pe care nu-i mai avem demult .La fiecare ciclu electoral tot apar firme care se ocupa ba de ina ,ba de alta . Nici n-apuca bine sa vada care-i treaba si vin altii la putere care vor sa aiba si ei firmele lor . Si , uite asa , avem lucrari de constructii exact cum sunt si politicienii care nu urmaresc decat banii de la portofel . Probabil ca atunci cand nu vor mai fi bani ( nici europeni , nici altii ) se va mai schimba cate ceva .