Tuesday , October 4 2022

Proiectele cu fonduri elvetiene vor putea fi implementate `n Suceava din cea de-a doua jumatate a anului

P=n\ pe 12 ianuarie 2013 trebuie trimise schi]ele de proiect pentru `nc\lzirea Bazarului, reabilitarea termic\ a Prim\riei [i iluminatul public, cu scopul de a fi analizate la Berna p=n\ la mijlocul anului viitor `n vederea evalu\rii [i eventual, a semn\rii unor contracte de finan]are

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut discu]ii, vineri, `n Bucure[ti, la Ministerul Administra]iei [i Internelor, cu privire la proiectele pe care Prim\ria vrea s\ le implementeze cu fonduri elve]iene – `nc\lzirea Bazarului, reabilitarea re]elei de iluminat public din ora[ (pe l=ng\ ce s-a f\cut de-a lungul arterei principale de circula]ie cu fonduri europene) [i reabilitarea termic\ a Prim\riei. Potrivit lui Ion Lungu, la discu]ii au participat [i reprezentan]i ai Consulatului Elve]iei fiind `ncheiat un protocol de colaborare cu reprezentan]a diplomatic\ elve]ian\ pentru acreditarea municipalit\]ii `n vederea implement\rii proiectelor de dezvoltare durabil\ energetic\. „Trebuie s\ pl\tim, anual, p=n\ `n 2015, o sum\ de 285 de euro. Este o sum\ modic\ comparativ cu fondurile pe care vrem s\ le ob]inem. S-a stabilit ca data de depunere a schi]elor de proiect s\ fie 12 ianuarie 2013”, a declarat Ion Lungu. El a precizat c\ municipalitatea vrea s\ ob]in\ 1,3 milioane de euro pentru proiectul de „`nc\lzire neconven]ional\” a Bazarului, 12,3 milioane de euro pentru iluminatul public [i 1,6 milioane de euro pentru reabilitarea termic\ a cl\dirii Prim\riei. Evaluarea proiectelor se va face la Berna, `n Elve]ia, urm=nd ca cel t=rziu `n a doua jum\tate a anului viitor s\ se fac\ selec]ia [i semnarea finan]\rii pentru derularea efectiv\ a proiectelor. Primarul Sucevei a ]inut s\ precizeze c\ implementarea acestor proiecte ar putea fi, `n cel mai bun caz, demarat\ din a doua jum\tate a anului viitor. (D.P.)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …