Sunday , October 2 2022

Programul „Toti pentru curatenia orasului” se axeaza, in aceasta saptamana, pe cartierele Obcine, George Enescu si centrul Sucevei

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a spus c\ va continua programul „To]i pentru cur\]enia ora[ului”. El a declarat, ieri, c\ va ie[i la m\turat [i la greblat `n cartierele Obcine, George Enescu [i Centru, acestea fiind cartierele unde edilul [ef a afirmat c\ se vor axa lucr\rile de cur\]enie `n aceast\ s\pt\m=n\. Ion Lungu a ]inut s\ men]ioneze c\ nu face aceste lucr\ri din populism, ci pentru a trezi spiritul civic al cet\]enilo pentru c\ este normal, din punctul s\u de vedere, ca de Pa[te s\ fie ora[ul c=t mai curat posibil. Pe de alt\ parte, primarul Ion Lungu a recunoscut c\ greva din [colile sucevene i-a dat planul peste cap pentru c\ spera ca `n programul de cur\]enie ce se deruleaz\ p=n\ pe 15 aprilie s\ fie incluse c=t mai multe unit\]i de `nv\]\m=nt, o adres\ `n acest sens fiind trimis\, zilele trecute, la Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava. (D.P.)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …