Sunday , December 4 2022

Programul principalelor institutii si centre comerciale `n perioada zilelor de Pasti


în aceste zile de S\rb\toare, serviciilor publice [i Spitalul î[i desf\[oara activitatea ca într-un week-end normal supermarketurile vor fi închise doar în prima zi de Pa[ti
Pentru ca s\rb\torile de Pa[ti sunt la sf=r[itul s\pt\m=nii, serviciile publice [i Unitatea de Primire a Urgen]elor din cadrul Spitalului Jude]ean nu au un program foarte diferit de cel al unui sf=r[it de s\pt\m=na obi[nuit, care se va prelungi [i pentru ziua de luni.
Doctorul Tiberius Br\d\]an, purt\torul de cuv=nt al Unit\]ii de Primire a Urgen]elor (UPU), a declarat ca în spital nu se vor face intern\ri de zi sau de cronici, în rest programul fiind cel obi[nuit pentru finalul s\pt\m=nii [i pentru s\rb\torile legale. Concret, s=mb\t\, duminica [i luni UPU va func]iona în regim de week-end, cu doi medici pe schimb, iar în spital vor fi serviciile normale de gard\: “nu exista o întrerupere a activit\]ii unor sec]ii. Activitatea este continua [i suntem preg\ti]i sa facem fa]a tuturor urgen]elor”, a declarat doctorul Tiberius Br\d\]an. Ambulatoriul, dar [i Policlinica, vor fi închise în cursul zilei de luni, urm=nd s\-[i reia activitatea obi[nuita de mar]i, 26 aprilie.
singura farmacie non – stop, Dorna Farm, de l=nga Spital
Farmaciile din Suceava [i-au organizat, la r=ndul lor, un program de func]ionare compatibil cu cerin]ele pie]ei. Singura farmacie cu program non – stop este Dorna Farm, situata l=nga Spitalul Jude]ean. Pe l=nga aceasta, alte unit\]i farmaceutice [i-au realizat un program pe m\sura propriilor posibilit\]i. Farmacia Casandra are toate punctele de lucru deschise s=mb\t\, duminica [i luni, între orele 8 – 22. Farmaciile Centrofarm, din cadrul complexelor comerciale în care î[i desf\[oara activitatea, vor func]iona conform programului acestor supermarketuri. Concret, acestea vor fi deschise în intervalul 10.00 – 18.00 în 23 aprilie [i între orele 10.00 – 20.00 în 25 aprilie 2011. Farmacia Arsene va fi deschisa duminica între 10.00 [i 18.00, iar luni va avea program normal, de la 08.00 la 22.00. Pe 24 aprilie va mai fi deschisa Farmacia Sensiblu din centru, între orele 10.00 [i 17.00, cu un program mai lung cu o ora a doua zi.
În F\lticeni, doar Pharmastop (08.00 – 16.00) [i Ropharma (09.00 – 13.00) vor fi deschise în cursul zilei de s=mb\t\, urm=nd ca duminica sa aiba un program mai lung cu c=teva ore [i luni sa intre în normalitate. În R\d\u]i, farmacia Nicofarm va fi deschisa pe 24 aprilie între orele 10.00 [i 13.00, cu un program mai lung duminic\.
în noapte de Înviere autobuzele vor circula p=na la ora 1:00
Mijloacele de transport în comun vor circula în ziua de s=mb\ta conform unui program prelungit, o parte din autobuze urm=nd sa se retraga la garaj abia în jurul orei 1:00. Duminica programul acestora va începe, ca de obicei, la ora 5:00 [i se va termina la ora 20:00. În zilele de s=mb\t\, duminica [i luni vor circula doar 20 de autobuze, fa]a de 33 c=te sunt în mod normal.
N  supermarketurile din jude], închise doar în prima zi de Pa[ti
Supermarketul Auchan va avea deschise por]ile în 23 aprilie între orele 8:00- 18:00. În 24 aprilie, acestea vor fi închise. În data de 25 aprilie, magazinul va func]iona între orele 10.00 – 22.00. În 26 aprilie, mar]i,  Auchan va func]iona tot între orele 10:00 – 22.00.
Bricostore va func]iona cu program special s=mb\t\, 23 aprilie a.c., între orele 8:30 – 17.00, iar duminica va fi închis.
Mallul Iulius va fi deschis pentru cump\r\tori s=mb\t\, 23 aprilie între 10:00- 18:00, în prima zi de Pa[ti va fi închis, urm=nd ca luni [i mar]i sa poata fi vizitat p=na la ora 22:00.
Bazarul din lunca Sucevei nu va fi deschis în zilele de s=mb\ta [i duminic\, la fel [i pie]ele din municipiul re[edin]a de jude].
Autogara Suceava nu va lucra cu publicul duminic\, 24 aprilie, urm=nd ca luni sa plece din Autogara Suceava doar trei autocare, unul spre Piatra Neam] (5 :50) [i doua spre Bucure[ti (9 :00 [i 21:00). Mar]i, a treia zi de Pa[te autogara va func]iona dupa programul unei zi de duminic\.
Consumatorii care doresc sa sesizeze Oficiul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor Suceava cu privire la pia]a produselor în general, o pot face la telefonul institu]iei – 0230530876 – între orele 9.00-17.00, în zilele de s=mb\t\, duminica [i în zilele libere, s\rb\tori legale.

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …