Saturday , June 15 2024

Programul “Europa, casa noastra”, `n doua scoli sucevene

Elevii [colii cu clasele I-VIII Plopeni [i cei ai Colegiului Na]ional “Mihai Eminescu” din Suceava vor putea participa, luni, la dezbateri pe teme legate de spa]iul european [i de oportunit\]ile oferite cet\]enilor europeni n ace[tia vor fi `ncuraja]i s\ se implice activ `n programe europene interculturale de voluntariat

Luni, 19 septembrie 2011, elevii [colii cu clasele I-VIII Plopeni [i cei ai Colegiului Na]ional Mihai Eminescu din Suceava se vor `nt=lni cu echipa de comunicatori ai programului „Europa, casa noastr\”. Este vorba despre o campanie de comunicare [i de informare, lansat\ de Reprezentan]a Comisiei Europene (RCE) în Rom=nia [i de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS), pe 28 februarie, care se adreseaz\ elevilor [i profesorilor din înv\]\m=ntul primar, gimnazial [i liceal. Programul are drept scop derularea unor activit\]i cu dimensiune european\ prin care elevii sunt încuraja]i s\ se informeze despre Uniunea European\, istoria, politicile ei, precum [i despre ultimele evolu]ii din domeniul afacerilor europene.
~nt=lnirea cu elevii {colii din Plopeni va avea loc la ora 09.00, iar cu cei de la Colegiul Na]ional Mihai Eminescu, la ora 09.30. Organizatorii evenimentului au comunicat c\ elevii vor avea ocazia s\ înt=lneasc\ personalit\]i locale [i centrale al\turi de care vor dezbate subiecte europene. Tinerii vor fi încuraja]i s\ pun\ întreb\ri [i s\-[i exprime p\rerile legate de Uniunea European\, iar moderatorii îi vor ajuta s\ descopere oportunit\]ile de a fi cet\]ean european.
„Am ini]iat aceast\ campanie deoarece comunicarea cu tinerii reprezint\ o preocupare esen]ial\ pentru Comisia European\. Ne propunem s\ comunic\m politicile europene [i subiectele de interes pentru tineri, pentru c\ viitorul Uniunii este în m=inile lor. Vrem, de asemenea, s\-i încuraj\m s\ devin\ cet\]eni europeni activi, s\ se implice în activit\]ile de voluntariat [i în proiecte europene de schimburi interculturale. Prin “Europa, casa noastr\” le prezent\m tinerilor Uniunea European\ dintr-o perspectiv\ concret\, apropiat\ lor”, a declarat domnul Niculae Idu, [eful Reprezentan]ei Comisiei Europene în Rom=nia.
Int=lnirea de la {coala cu clasele I-VIII Plopeni va fi realizat\ în parteneriat cu Centrul de Voluntariat Suceava. În afara subiectelor europene care vor fi abordate de moderatorul înt=lnirii, Claudia Doan]\, elevii se vor bucura de prezen]a unor invitate speciale din partea Centrului de Voluntariat Suceava: Anisia Simionov, coordonator centru [i Nicoleta Robciuc, coordonator programe. Cele dou\ invitate speciale vor prezenta elevilor proiecte de voluntariat ale organiza]iei lor în care ace[tia se pot implica [i le vor explica tinerilor de ce e important s\ faci voluntariat. (A.D.)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: