Friday , December 1 2023

Programul „Craciun in Bucovina” ar putea fi lansat la Cluj – Napoca

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat c\ se refer\ la pachetul turistic pentru acest program care va fi lansat, cel mai probabil, `n acela[i timp `n care la Cluj va fi organizat T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”

Programul de promovare turistic\ „Cr\ciun `n Bucovina” ar putea fi lansat `n data de 22 octombrie, la Cluj – Napoca. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, dup\ o `nt=lnire cu prim\riile [i agen]ii economici `mplica]i `n realizareea programului „Cr\ciun `n Bucovina”. Gheorghe Flutur a precizat c\ se refer\ la lansarea pachetului turistic pentru acest program [i consider\ c\ lansarea la Cluj poate fi de bun augur `n condi]iile `n care tot `n data de 22 octombrie are loc un alt eveniment de promovare a produselor tradi]ionale din jdue]ul Suceava, intitulat T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”.
Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur a cerut prim\riilor implicate `n proiect s\ aib\ at=t ini]iativ\, c=t [i perspectiv\ `n ce prive[te promovarea `ntr-o manier\ original\ [i lipsit\ `n acela[i timp de elemente de kitch a tradi]iilor bucovinene din perioada de iarn\. Anul acesta, programul „Cr\ciun `n Bucovina” este realizat cu finan]are european\ iar Consiliul Jude]ean Suceava va ini]ia o ac]iune de promovare turistic\ a Bucovinei [i prin reclame amplasate `n jude]ele Ia[i, Neam], Bistri]a N\s\ud sau Boto[ani. (D.P.)

Vezi si

Astăzi, de Ziua Națională, paradă și expoziție de tehnică militară, cu participarea a sute de militari. Programul manifestărilor

Astăzi se împlinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de către cei 1228 …