Saturday , January 28 2023

Program nou de licență pentru formarea de profesori de matematică, analiști de date și specialiști în inteligență artificială, la USV

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava va avea în oferta de admitere din vara anului 2023 cel puțin un nou program de studii de licență. În data de 22 decembrie a.c. s-a aprobat în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) funcționarea noului program de licență Matematică – Informatică, la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri Suceava. Autorizarea de funcționare provizorie permite școlarizarea a 50 de studenți pe an, la învățământ cu frecvență, 180 de credite. USV a anunțat că noua specializare va fi predată de un colectiv de profesori și cercetători din cadrul instituției și din străinătate. Programul de licență Matematică – Informatică va forma profesori pentru învățământul preuniversitar din regiune, analiști de date, specialiști în inteligență artificială.

Senatul USV a aprobat în data de 21 decembrie a.c. transmiterea către Autoritatea Națională pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificării aferente programului de studii universitare de masterat Digitalizare și Data science, domeniul Cibernetică statistică și informatică economică, învățământ cu frecvență, durata studiilor de 2 ani, din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri.

USV a aprobat calendarul de admitere în anul universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și doctorat. Sesiunea din iulie 2023 va debuta cu etapa înscrierilor, între 10 și 17 iulie pentru specializările unde există probe, respectiv 10-18 iulie pentru specializările unde nu există probe. Înmatriculările se vor putea face în perioada 21-27 iulie, iar afișarea rezultatelor va avea loc în data de 28 iulie. A doua sesiune de admitere se va desfășura între 4-8 septembrie 2023, pentru specializările unde există probe, respectiv 4-11 septembrie pentru specializările unde nu există probe. Înmatricularea candidaților admiși se va realiza între 14-19 septembrie, iar pe 20 septembrie 2023 vor fi afișate rezultatele finale ale admiterii de toamnă la USV.

Pentru studiile de doctorat, înscrierile din sesiunea de admitere din vară vor avea loc între 10-14 iulie 2023, iar cele din sesiunea de toamnă între 4-8 septembrie. (O. NUȚU)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …