Wednesday , November 30 2022

Program artistic, realizat de copiii de la Centrul de Plasament "Laurentia Ulici"


~n pragul s\rb\torii pascale [i a Floriilor, la Centrul de Plasament “Lauren]ia Ulici” din Gura Humorului s-au desf\[urat ieri mai multe momente artistice, sus]inute de copiii institu]ionaliza]i, care s-au preg\tit `ndelung pentru aceast\ serbare. Evenimentul a debutat cu c=ntece [i dansuri, copiii d=nd dovad\ de mult talent [i d\ruire `n ceea ce au preg\tit. Rezultatul muncii deosebite s-a observat `n timpul spectacolului ce a fost realizat cu ajutorul reprezentan]ilor centrului, care i-au sprijinit [i `nv\]at lucruri minunate pe copii.
Dup\ fiecare moment artistic prezentat, copiii au fost aplauda]i de reprezentan]ii Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, iar expozi]ia realizat\ de copiii beneficiari ai centrului, ce a cuprins diverse ornamente [i aranjamente cu motive specifice Pa[telui, a impresionat pe to]i cei care au participat la aceast\ manifestare. La sf=r[itul programului, copiii au avut parte de o surpriz\ din partea iepura[ului, care prin intermediul Livianei Enea, purt\torul de cuv=nt al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava, a `mp\r]it darurile trimise de acesta fiec\rui copil `n parte.
De[i bolnavi [i cu traume suflete[ti, copii de la Centrul de Plasament “Lauren]ia Ulici” au realizat felurite obiecte pe care le-au oferit tuturor celor care au asistat la programul prezentat de ei. Printre cei care au primit darurile confec]ionate cu mult\ grij\ [i dragoste de copii, s-a aflat [i Liviana Enea, care le-a mul]umit [i le-a adresat cuvinte de laud\.
Copiii s-au bucurat vizibil, v\z=ndu-se aprecia]i at=t de asisten]ii sociali cu care au lucrat, c=t [i de oaspe]ii pe care i-au avut.
“Efortul copiilor este de apreciat. Ace[tia au reu[it s\ realizeze cu sprijinul celor de la centru un lucru deosebit. Prin ac]iunile pe care le desf\[oar\, mereu ne aduc mereu lumin\ [i speran]\ `n suflete” a spus Liviana Enea, purt\torul de cuv=nt al DGASPC Suceava. (Georgiana GROZA)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …