Thursday , February 22 2024

Profesorii suceveni intra azi in greva japoneza pentru a fi solidari cu bugetarii care participa la mitingul de la Bucuresti

N azi are loc, la Bucure[ti, dezbaterea mo]iunii de cenzur\, motiv pentru care federa]iile sindicale au organizat un miting [i un mar[ n pentru a-[i ar\ta solidaritatea fa]\ de colegii lor care vor fi prezen]i la protestul din fa]a Guvernului, profesorii suceveni se vor afla azi `n grev\ japonez\ n sindicali[tii anun]\ pentru ziua de m=ine grev\ general\ `n unit\]ile [colare din jude], mai pu]in `n cele afiliate Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri vor face grev\ japonez\, `n intervalul orar 11.00-13.00

Mo]iunea de cenzur\ depus\ de PSD^PC [i PNL va fi dezb\tut\ azi, motiv pentru care federa]iile sindicale au organizat un miting [i un mar[ `n Bucure[ti. Pentru a-[i ar\ta solidaritatea fa]\ de colegii lor care vor fi prezen]i la protestul din fa]a Guvernului, profesorii suceveni se vor afla azi `n grev\ japonez\.
“Avem circa 700 de angaja]i din `nv\]\m=nt care intr\ `n grev\ japonez\ m=ine (azi, n.red.), iar 170 de membri de sindicat vor participa la mitingul de la Bucure[ti”, a declarat Traian P\dure], pre[edintele Uniunii Sindicale “Pro Educa]ia” FEN Suceava. Este vorba despre angaja]ii unit\]ilor [colare din Dumbr\veni, Salcea, Prelipca, V\ratec, Capu C=mpului, Mitocu Dragomirnei, P\ltinoasa, Capu Codrului, {coala General\ nr. 3 Gura Humorului, Centrul {colar Gura Humorului, Gr\dini]a cu Program Normal Gura Humorului, toate cele cinci gr\dini]e din C=mpulung Moldovenesc [i {coala General\ din Ili[e[ti, afiliate FEN Suceava. ~n ceea ce prive[te greva general\ anun]at\ pentru ziua de m=ine, membrii FEN s-au pronun]at `n propor]ie de 70% pentru declan[area ei.
Liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, Constantin Cernica, a precizat c\ profesorii afilia]i sindicatului s\u, peste 8.500 la num\r, vor purta banderole albe la m=n\ p=n\ joi, inclusiv, at=t `n semn de solidaritate cu colegele care se afl\ `n greva foamei, c=t [i cu bugetarii care vor protesta azi la Bucure[ti. Mai bine de jum\tate dintre ei sunt pentru declan[area grevei generale m=ine, potrivit rezultatelor referendumului desf\[urat `n aceast\ s\pt\m=n\.
Drept urmare, sindicali[tii anun]\ pentru ziua de m=ine grev\ general\ `n unit\]ile [colare din jude], mai pu]in `n cele afiliate Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri vor face grev\ japonez\, `n intervalul orar 11.00-13.00.
Inspectorul general Petru Carcalete a declarat `n cursul zilei de ieri c\ nu a primit nicio `n[tiin]are din partea sindicatelor cu privire la greva general\ de joi.
Mo]iunea de cenzur\ depus\ de PSD^PC [i PNL va fi dezb\tut\ azi, iar m=ine urmeaz\ ca Guvernul s\-[i asume r\spunderea pe legea Educa]iei Na]ionale. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Peste 1.550 de copii din județul Suceava participă la un proiect de educație pentru un stil de viață sănătos

Începând cu luna noiembrie 2023 șapte școli din județul Suceava au demarat activitățile din cadrul …