Thursday , December 1 2022

Profesorii suceveni intra azi in greva japoneza pentru a fi solidari cu bugetarii care participa la mitingul de la Bucuresti

N azi are loc, la Bucure[ti, dezbaterea mo]iunii de cenzur\, motiv pentru care federa]iile sindicale au organizat un miting [i un mar[ n pentru a-[i ar\ta solidaritatea fa]\ de colegii lor care vor fi prezen]i la protestul din fa]a Guvernului, profesorii suceveni se vor afla azi `n grev\ japonez\ n sindicali[tii anun]\ pentru ziua de m=ine grev\ general\ `n unit\]ile [colare din jude], mai pu]in `n cele afiliate Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri vor face grev\ japonez\, `n intervalul orar 11.00-13.00

Mo]iunea de cenzur\ depus\ de PSD^PC [i PNL va fi dezb\tut\ azi, motiv pentru care federa]iile sindicale au organizat un miting [i un mar[ `n Bucure[ti. Pentru a-[i ar\ta solidaritatea fa]\ de colegii lor care vor fi prezen]i la protestul din fa]a Guvernului, profesorii suceveni se vor afla azi `n grev\ japonez\.
“Avem circa 700 de angaja]i din `nv\]\m=nt care intr\ `n grev\ japonez\ m=ine (azi, n.red.), iar 170 de membri de sindicat vor participa la mitingul de la Bucure[ti”, a declarat Traian P\dure], pre[edintele Uniunii Sindicale “Pro Educa]ia” FEN Suceava. Este vorba despre angaja]ii unit\]ilor [colare din Dumbr\veni, Salcea, Prelipca, V\ratec, Capu C=mpului, Mitocu Dragomirnei, P\ltinoasa, Capu Codrului, {coala General\ nr. 3 Gura Humorului, Centrul {colar Gura Humorului, Gr\dini]a cu Program Normal Gura Humorului, toate cele cinci gr\dini]e din C=mpulung Moldovenesc [i {coala General\ din Ili[e[ti, afiliate FEN Suceava. ~n ceea ce prive[te greva general\ anun]at\ pentru ziua de m=ine, membrii FEN s-au pronun]at `n propor]ie de 70% pentru declan[area ei.
Liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, Constantin Cernica, a precizat c\ profesorii afilia]i sindicatului s\u, peste 8.500 la num\r, vor purta banderole albe la m=n\ p=n\ joi, inclusiv, at=t `n semn de solidaritate cu colegele care se afl\ `n greva foamei, c=t [i cu bugetarii care vor protesta azi la Bucure[ti. Mai bine de jum\tate dintre ei sunt pentru declan[area grevei generale m=ine, potrivit rezultatelor referendumului desf\[urat `n aceast\ s\pt\m=n\.
Drept urmare, sindicali[tii anun]\ pentru ziua de m=ine grev\ general\ `n unit\]ile [colare din jude], mai pu]in `n cele afiliate Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri vor face grev\ japonez\, `n intervalul orar 11.00-13.00.
Inspectorul general Petru Carcalete a declarat `n cursul zilei de ieri c\ nu a primit nicio `n[tiin]are din partea sindicatelor cu privire la greva general\ de joi.
Mo]iunea de cenzur\ depus\ de PSD^PC [i PNL va fi dezb\tut\ azi, iar m=ine urmeaz\ ca Guvernul s\-[i asume r\spunderea pe legea Educa]iei Na]ionale. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …