Tuesday , March 28 2023

Profesorii din patru licee sucevene au protestat din nou in fata Palatului Administrativ

N reprezentan]ii Consiliului Jude]ean au transmis c\ se caut\ solu]ii pentru rezolvarea problemei pl\]ii salariilor n secretarul general al FSLI, Liviu Pop, prezent `n mijlocul protestatarilor, a declarat c\ o solu]ie privind deblocarea acestei situa]ii ar fi transferarea unor sume de bani din bugetul alocat trimestrului al treilea n [eful ISJ, Petru Carcalete, a declarat c\ ast\zi se va lua o hot\r=re legat\ de salariile neachitate ale profesorilor din jude]ul nostru

Profesorii din patru licee din municipiul Suceava au participat, mar]i, la un nou protest spontan în fa]a Palatului Administrativ, nemul]umi]i c\ nu le-au fost achitate integral salariile pentru luna februarie, în timp ce dasc\lii din peste 30 de unit\]i de înv\]\mânt continu\ greva declan[at\ s\pt\mâna trecut\. Pentru a nu „trezi” aten]ia jandarmilor, grupurile de dasc\li erau ieri amplasate `n mai multe loca]ii din zona Prefecturii, `n fa]a cl\dirii, `n parcul de peste drum dar [i `n zona din lateralul construc]iei.
O delega]ie a protestatarilor a avut o întrevedere cu reprezentan]ii Consiliului Jude]ean Suceava, în cadrul c\reia au prezentat problemele cu care se confrunt\, primind asigur\ri c\ se caut\ solu]ii pentru rezolvarea acestei situa]ii.
Prezent la protestul spontan al profesorilor suceveni, secretarul general al FSLI, Liviu Pop, a declarat c\ o solu]ie privind deblocarea acestei situa]ii ar fi transferarea unor sume de bani din bugetul alocat trimestrului al treilea.
“În momentul când se epuizeaz\ banii exist\ un fond de rezerv\ de 170 de milioane de lei din care se poate suplimenta, dar numai pentru jude]ele Suceava [i Boto[ani ar fi necesare 110 de milioane de lei”, a spus Pop.
El a mai spus c\, de[i, în prezent, doar în jude]ele Suceava [i Boto[ani angaja]ii din înv\]\mântul preuniversitar [i-au exprimat nemul]umirea fa]\ de neachitarea integral\ a salariilor aferente lunii februarie, este posibil ca în perioada urm\toare situa]ia s\ se acutizeze [i în alte zone ale ]\rii, în condi]iile în care mai exist\ procese pe rol legate de reîncadrarea potrivit Legii 221, care ar putea fi câ[tigate, îns\ nu vor fi fonduri pentru plata salariilor m\rite.
Cadre didactice din zeci de unit\]i [colare din jude]ele Suceava [i Boto[ani au intrat de s\pt\mâna trecut\ în grev\ general\, nemul]umite c\ nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie. În paralel, cadrele didactice au protestat în fa]a prefecturilor din cele dou\ jude]e.
Ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava Petru Carcalete a declarat c\ ast\zi va avea loc o `nt=lnire la nivel guvernamental `n care se va lua o hot\r=re legat\ de salariile neachitate ale profesorilor din jude]ul nostru. El a spus c\ deocamdat\ nu se pune problema sanc]ion\rii angaja]ilor din institu]iile de `nv\]\m=nt pentru `ntreruperea orelor, ace[tia cer=ndu-[i doar drepturile salarile cuvenite. Protestul profesorilor din peste 30 de unit\]i de `nv\t\m=nt din jude] din cauza neachit\rii drepturilor salariale, au continuat [i `n cursul zilei de ieri. (A.T.)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …

No comments

  1. Ciu ciu mai bine pastreaza cuvintele pt o discutie la nivelul tau!

  2. ce tot atata greva??? la mihai eminescu vad ca se fac ore normal, copiii merg la sc,nu i-am auzit pe aia de nici o greva nimic. aia cum pot merge la scoala iar astia nu.

  3. Daca nu va dati demisia in bloc din invatamant?! Normal trebuia sa demisioneze fiecare cadru didactic din judet,iar ei n-au decat sa-i aduca pe pakistanezi sau congolezi sa faca scoala in aceste judete.

  4. nu-i baga nimeni inseama si ei inca fac greva ca fraieri.

    • da, numai tu i-ai bagat in seama, in calitate de “nimeni”. mai bine ii bagai in seama la timp si nu scriai acum “fraieri” cu un singur “i”…