Thursday , March 30 2023

Profesorii din Ipotesti nu si-au primit salariile pentru prima luna din acest an scolar

N sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea OG 18/2010, drept urmare conturile au fost blocate n cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni de [coal\

Nemul]umirea profesorilor c\ primesc salarii cu 25% mai mici a fost punctat\ cu diferite ocazii, `nc\ din prima parte a acestui an [colar. Mai grav este c\ unii profesori nu [i-au primit banii deloc pentru munca depus\ `n prima lun\ a noului an [colar. Este vorba despre angaja]ii {colii cu clasele I-VIII din Ipote[ti, care `nc\ a[teapt\ salariile aferente lunii septembrie a.c.
Sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea 18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul `n curs, drept urmare conturile au fost blocate. De[i au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local, diminuarea nu s-a aprobat, iar profesorii `nc\ `[i a[teapt\ lefurile.
“Avem probleme cu salariile profesorilor la Ipote[ti. Fondurile Prim\riei Ipote[ti sunt blocate `nc\ de s\pt\m=na trecut\ pentru c\ ei trebuiau s\ le diminueze cu 100.000 lei, iar Consiliul Local a refuzat acest lucru, drept urmare a fost afectat `nv\]\m=ntul [i socialul. Au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local [i nu s-a rezolvat nimic. Sper\m s\ aprobe diminuarea fondurilor `n cadrul unei viitoare [edin]e de Consiliu Local, pentru a se debloca conturile Prim\riei Ipote[ti [i a se efectua plata salariilor celor 43 de angaja]i de la {coala din Ipote[ti”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava.
Cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni de [coal\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

În luna martie au murit 12 suceveni diagnosticați cu COVID, cât în lunile ianuarie și februarie la un loc

În perioada 1-29 martie s-au înregistrat 12 decese printre sucevenii diagnosticați cu Covid 19. În …