Saturday , March 2 2024

Profesorii din Ipotesti nu si-au primit salariile pentru prima luna din acest an scolar

N sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea OG 18/2010, drept urmare conturile au fost blocate n cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni de [coal\

Nemul]umirea profesorilor c\ primesc salarii cu 25% mai mici a fost punctat\ cu diferite ocazii, `nc\ din prima parte a acestui an [colar. Mai grav este c\ unii profesori nu [i-au primit banii deloc pentru munca depus\ `n prima lun\ a noului an [colar. Este vorba despre angaja]ii {colii cu clasele I-VIII din Ipote[ti, care `nc\ a[teapt\ salariile aferente lunii septembrie a.c.
Sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea 18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul `n curs, drept urmare conturile au fost blocate. De[i au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local, diminuarea nu s-a aprobat, iar profesorii `nc\ `[i a[teapt\ lefurile.
“Avem probleme cu salariile profesorilor la Ipote[ti. Fondurile Prim\riei Ipote[ti sunt blocate `nc\ de s\pt\m=na trecut\ pentru c\ ei trebuiau s\ le diminueze cu 100.000 lei, iar Consiliul Local a refuzat acest lucru, drept urmare a fost afectat `nv\]\m=ntul [i socialul. Au avut loc dou\ [edin]e de Consiliu Local [i nu s-a rezolvat nimic. Sper\m s\ aprobe diminuarea fondurilor `n cadrul unei viitoare [edin]e de Consiliu Local, pentru a se debloca conturile Prim\riei Ipote[ti [i a se efectua plata salariilor celor 43 de angaja]i de la {coala din Ipote[ti”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava.
Cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni de [coal\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …