Tuesday , December 5 2023

Profesoara din Falticeni a renuntat la greva foamei dupa 13 zile, la insistentele familiei

N Viorica Ioni]e a declarat c\ este mul]umit\ de decizia Cur]ii Constitu]ionale, care face ca Legea Educa]iei s\ fie adoptat\ de Parlament, [i nu prin angajarea r\spunderii Guvernului
Profesoara de [tiin]e sociale din F\lticeni Viorica Ioni]e a renun]at, miercuri, la greva foamei, la insisten]ele familiei, colegilor [i elevilor, ea declarându-se totu[i mul]umit\ c\ Legea educa]iei nu va fi adoptat\ prin angajarea r\spunderii Guvernului.
Ioni]e a declarat c\ a luat decizia de a renun]a, miercuri la prânz, la greva foamei dup\ 13 zile de la declan[area protestului. Ea a spus c\ este mul]umit\ de decizia Cur]ii Constitu]ionale, care face ca Legea Educa]iei s\ fie adoptat\ de Parlament [i nu prin angajarea r\spunderii Guvernului.
Profesoara Viorica Ioni]e [i-a exprimat speran]a c\ [i celelalte revendic\ri privind salarizarea personalului din înv\]\mânt vor fi solu]ionate favorabil.
“Vom apela la toate forurile, inclusiv cele interna]ionale, pân\ când se va face dreptate”, a subliniat profesoara Ioni]e.
Ea a spus c\ a renun]at la greva foamei la insisten]ele familiei [i a fetei sale în vârst\ de 17 ani, dar [i a colegilor [i elevilor colegiului f\lticenean unde î[i desf\[oar\ activitatea.
Profesoara de [tiin]e sociale Viorica Ioni]e de la Colegiul Tehnic Mihai B\cescu din F\lticeni a intrat, în data de 22 octombrie, în greva foamei din cauza subfinan]\rii grave a sistemului de înv\]\mânt, a neaplic\rii hot\rârilor judec\tore[ti definitive ob]inute în instan]\, a disponibiliz\rilor “ira]ionale” din sistemul de înv\]\mânt.
Totodat\, Viorica Ioni]e a cerut renun]area la angajarea r\spunderii Guvernului pe legile educa]iei na]ionale [i salariz\rii unitare, considerând c\ aceste legi trebuie dezb\tute, [i nu adoptate prin angajarea r\spunderii.
Înv\]\toarea din Caracal Cristina Anghel, care a intrat în greva foameni în 26 august, nemul]umit\ de diminu\rile salariale din sistemul bugetar, a renun]at la greva foamei luni, când a împlinit 70 de zile de protest, precizând c\ a luat aceast\ decizie în urma unei discu]ii pe care a avut-o cu Episcopul Covasnei [i Harghitei, PS Ioan.
De asemenea, înv\]\toarea a spus c\ se simt\ sl\bit\ [i c\ are o familie de care vrea s\ aib\ grij\, precizând c\ “nu vrea s\ fie un martir”.
Pre[edintele Uniunii Locale a Asocia]iilor Locative (ULAL) Arad, Dorina Lup[e, care a intrat în greva foamei în semn de solidaritate cu înv\]\toarea Cristina Anghel, a renun]at la protest dup\ aproape trei s\pt\mâni.
Pre[edintele ULAL Arad, Dorina Lup[e, a declarat c\ a ie[it din greva foamei luni diminea]\, dup\ ce a aflat de anun]ul înv\]\toarei din Caracal, care a declarat c\ renun]\ la protest începând de luni, informeaz\ Mediafax.

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …