Saturday , November 26 2022

Probleme suplimentare aparute in zona unde se consolideaza terenul din centrul Sucevei

C=teva probleme la lucr\rile de consolidare a zonei centrale a municipiului Suceava au reap\rut, zilele trecute. Lucr\rile de consolidare se fac `n vederea realiz\rii a dou\ parc\ri subterane de 160 de locuri. Primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, `n urma [edin]ei de comandament cu constructorii c\ excav\rile au scos la iveal\ cabluri electrice, conducte de canalizare [i drenuri care vor trebui deviate pentru ca lucr\rile s\ continue. Este vorba de dou\ cabluri din care unul de medie tensiune, o conduct\ de canalizare care ar apar]ine, din c=te se cunoa[te la aceast\ dat\, de Casa de Cultur\ [i de unele probleme de drenare din zona esplanadei [i p=n\ `n Parcul {ipote. Constructorii au spus c\ nu sunt primele probleme de acest fel, cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\ fiind semnalate fie cabluri, fie conducte. Nu sunt probleme iremediabile, dar solu]ionarea acestora ar necesita timp suplimentar. „Sunt ni[te probleme punctuale `n sensul c\ avem ni[te cabluri descoperite `n zon\ [i lucr\m `mpreun\ cu cei de la E.On pentru a le devia. De asemenea estre vorba de o conduct\ de canalizare a Casei de Cultur\ pentru care, la fel, vom g\si o solu]ie s\ o deviem astfel `nc=t s\ nu deranj\m func]ionarea canaliz\rii la Casa de Cultur\ [i sunt probleme cu drenurile care sunt `n zon\. Vom apela la oamenii vechi, care au lucrat pe vremuri la Proiect Bucovina, [i cunosc re]elele de drenuri. Vom `ncerca s\ le decolmat\m `n a[a fel `nc=t s\ putem avea siguran]a c\ apele se scurg `n zona {ipote”, a spus Ion Lungu. Primarul a men]ionat c\ lucr\rile de consolidare a zonei centrale acolo unde urmeaz\ a fi monta]i peste 100 de piloni se desf\[oar\ `ntr-un ritm „c=t de c=t mul]umitor, de circa 5 piloni pe zi”, cer=ndu-le celor care fac lucrarea s\ accelereze ritmul, s\pt\m=na viitoare, la o medie de [ase piloni pe zi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …