Saturday , February 24 2024

Prioritate la finantare guvernamentala pentru proiecte care nu au intrat pe finantare europeana

N „Ideea este s\ split\m acest proiect guvernamental pe trei direc]ii, de 10.000 de kilometri de drumuri, de re]ele de ap\-canal [i c\mine culturale”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur

Programul guvernamental de zece mii de kilometri de drumuri jude]ene [i locale va finan]a cu prioritate proiectele care nu au intrat pe finan]area Programului Opera]ional Regional (POR), Axa 2 sau prin Programul Na]ional de Dezvoltare Rural\ (PNDR) [I m\sura 3.2.2 [i va include [i re]ele de ap\ [i canal. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\ de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.
De altfel, `n [edin]a de ieri a CJ Suceava, Gheorghe Flutur le transmise consilierilor jude]eni c\ prin programul guvernamental de modernizare a 10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale vor fi prioritare proiectele care nu au mai putut fi finan]ate prin POR, Axa 2 sau PNDR. Aceasta cu condi]ia ca respectivele proiecte s\ fi primit cel pu]in 50 de puncte la evaluare. Totodat\, [eful administra]iei jude]ene sucevene le-a explicat consilierilor jude]eni c\ `n cadrul aceluia[i program vor putea fi finan]ate [i unele proiecte pe m\sura 3.2.2. din PNDR privind sisteme de ap\-canal. „E un mare avantaj pentru Suceava c\ aproape to]i primarii au f\cut proiecte pe m\sura 3.2.2.”, a spus Gheorghe Flutur.
Pre[edintele CJ Suceava a explicat, ulterior, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ acest proiect guvernamental de modernizare a 10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale are o component\ de finan]are a proiectelor eligibile pe POR Axa 2, care nu au putut fi finan]ate, o alt\ component\ este pe drumuri locale prin proiecte depuse prin PNDR, m\sura 3.2.2., o alta este de finan]are a proiectelor de ap\-canal depuse pe m\sura 3.2.2. [i se afl\ `n discu]ie [i posibilitatea finan]\rii de c\mine culturale `n mediul rural. „Ideea este s\ split\m acest proiect guvernamental pe trei direc]ii, de 10.000 de kilometri de drumuri, de re]ele de ap\-canal [i c\mine culturale”, a declarat Gheorghe Flutur. El ar\tat c\ programul guvernamental se adreseaz\ unui num\r de 1.500 de localit\]i, din care pentru aproximativ opt sute vor fi finan]ate proiecte pe drumuri, iar pentru alte [apte sute, proiecte de ap\-canal.
Guvernul a decis, `n urm\ cu o s\pt\m=n\, `nceperea proiectului de asfaltare a 10.000 kilometri de drumuri jude]ene [i locale, de finan]are de la bugetul de stat a minim 800 proiecte restante pentru dezvoltarea mediului rural [i de finalizare a 100 lucr\ri de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap\. Cele trei programe vor fi derulate `n perioada 2011-2015 [i vor beneficia de o finan]are total\ de patru miliarde euro, cu pl\]i p=n\ `n anul 2020. Premierul Emil Boc a ar\tat, la finalul [edin]ei de luni a Guvernului, c\ programul de reabilitare a 10.000 kilometri de drumuri a fost aprobat de Guvern `n 2009 prin memorandum, fiind `ns\ adoptat acum prin ordonan]\ de urgen]\, pentru a fi pus `n practic\. (D.P.)

Vezi si

“Micii Luptători – Șansa la viață” – proiect de 700.000 de euro pentru dotarea a 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți la Maternitatea Suceava

Poate părea mult ca aproximativ 140 de mii de euro să fie dotările pentru un …